Od pondělí se v Plzni dlouhodobě zavírá část Zborovské ulice

Rekonstrukce kanalizace pustí od poloviny února do konce června 2022 do Zborovské ulice jen veřejnou dopravu, osobní a nákladní doprava tu bude mít stopku.

weby na míru UNIWEB

V dubnu se přidá výstavba okružní křižovatky u Tyršova mostu a také celoplošná rekonstrukce ul. E. Beneše.

Od pondělí 14. února 2022 se uzavře část Zborovské ulice v Doudlevcích pro osobní i nákladní dopravu. „Důvodem je rekonstrukce kanalizace a přepojení přilehlých nemovitostí ve zhruba čtvrtkilometrovém úseku mezi Samaritskou ulicí až k areálu Správy a údržby silnic Plzeňského kraje,“ vysvětlil generální ředitel VODÁRNY PLZEŇ a.s. Jiří Kozohorský.  Průjezd veřejné dopravy bude zachován, stavbou budou moci projíždět spoje městské hromadné dopravy včetně trolejbusů s alternativním pohonem a vozidla Integrovaného záchranného systému.

Práce na rekonstrukci kanalizace ve Zborovské ulici se předpokládají od poloviny února 2022 do konce června 2022. Stavba se dotkne vozovky a chodníků, začne úpravami trolejového vedení a skončí obnovou povrchů.
„Nově navržená kanalizační stoka DN 300 bude provedena z kameninového potrubí v téměř čtyřmetrové hloubce, a to včetně obnovy kanalizačních přípojek. Díky úplné uzavírce poběží práce mnohem rychleji,“ uvedl technický ředitel VODÁRNY PLZEŇ a.s. Radovan Škarban.
Akce je spojena s navazující etapou v Doudlevecké ulici, která zahrnuje i obnovu důležitého vodovodního řadu o profilu DN 400 a délce přes 400 metrů. Část prací se však bude provádět souběžně a poslední činnosti už budou probíhat mimo komunikaci maximálně do října 2022. V červnu 2022 se už předpokládá ve Zborovské ulici spuštění veškerého provozu. Investorem stavby je VODÁRNA PLZEŇ a.s., zhotovitelem Suptel a.s. Předpokládané náklady činí 43,6 milionu korun bez DPH.

Rekonstrukce kanalizace ve Zborovské ulici není jedinou stavbou naplánovanou do čtvrti Doudlevce na jaro 2022. Plzeň společně se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje (SÚS PK) přestaví úsek komunikace procházející mezi Radobyčicemi a částí Doudlevce. Jednou z částí stavby je rekonstrukce průsečné křižovatky v severním předpolí Tyršova mostu, kde se kříží ulice Zborovská, Edvarda Beneše a České údolí, do podoby okružní křižovatky. S rekonstrukcí souvisí výstavba chodníků, schodiště do Českého údolí, zřízení nadzemního hydrantu, přeložky sítí, veřejného osvětlení a trolejového vedení. V rámci stavby jsou řešeny i vegetační úpravy. Termín zahájení je naplánován na březen, dokončení na září. Předpokládané stavební náklady jsou 20 milionů korun bez DPH (z toho SÚSPK 8,4 korun bez DPH, město Plzeň 11,6 milionu korun bez DPH). Investorem stavby je Odbor investic Magistrátu města Plzně.

Souběžně se stavbou okružní křižovatky u Tyršova mostu se bude provádět celoplošná oprava ulice Edvarda Beneše v úseku od Zborovské ulice ke křižovatce s ulicí Heyrovského (u bývalé teplárny). Cílem je vyrovnání obrubníků, odfrézování a nové položení asfaltových vrstev a také celková oprava chodníku na východní straně komunikace. Stavba se bude provádět v termínu duben až červen 2022 po polovinách, přičemž po celou dobu stavby bude zachován provoz vozidel ve směru od Tyršova mostu do centra a pro opačný směr bude stanovena objízdná trasa ulicemi Samaritská a Zborovská. Investorem je Správa veřejného statku města Plzně.

NetConcert Brecker Brothers Band Reunion

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
ne 13.02.2022 10:580 +
 
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

NetConcert Angelique Kidjo
uniweb weby