Památková péče v kraji díky dotacím získá 27 milionů korun

Na dotační programy v oblasti památkové péče byla radou rozdělena částka 27 milionů korun.

weby na míru UNIWEB

V rámci programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“rada schválila přidělení 1,44 milionu korun 13 žadatelům a doporučila zastupitelstvu schválit přidělení financí dalším 80 žadatelům ve výši 20,56 milionů korun. Na obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru; podpora tvorby plánů ochrany na území Plzeňského kraje rada schválila přidělit dotaci 37 žadatelům ve výši 3,35 milionu korun a doporučila zastupitelstvu schválit dotaci dalším 22 žadatelům ve výši 1,65 milionu korun.

Mezi podpořenými projekty s nejvyšší částkou dotace je například pokračování obnovy národní kulturní památky Kláštera premonstrátek v Chotěšově, oprava obvodového zdiva zámku ve Veselí v Janovicích nad Úhlavou, obnova vnějších fasád v hospodářském objektu v areálu zámku v Bystřici nad Úhlavou, dokončení opravy krovu a střešní krytiny po požáru  v zámku Planá, dokončení obnovy omítek a interiéru v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Stříbře, oprava jižní fasády  zámku Ptenín, oprava krovu a střešní krytiny  hospodářského dvora zámku v Nekmíři, výměna oken a instalace dveří v zámku Kanice nebo obnova fasády průčelí kostela sv. Václava v Radnicích a také  obnova fasády severního křídla zámku v Boru. Dále díky dotaci poskytnuté přímo radou bude například obnoveno vnitřní zařízení vodní pily v areálu Liteňského mlýna, restaurována okenní vitrážová výplň v kostele sv. Petra a Pavla v Milířích,  obnovena fasáda městského domu v Rabštejně nad Střelou nebo opraven jižní úsek městského opevnění v Tachově.  Navržené dotace pomohou k restaurování varhan umístěných v sakrálních objektech (kostel sv. Apolináře v Horšovském Týně, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Němčicích na Plánicku, kostel sv. Mikuláše ve Kdyni a kostel sv. Vojtěcha ve Šťáhlavech).


výkup škodovek auto cb

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
NetConcert Brecker Brothers Band Reunion

Hlavní zprávy

 

Loop jazz SIDE B
uniweb weby