Památková péče v kraji díky dotacím získá 27 milionů korun

Na dotační programy v oblasti památkové péče byla radou rozdělena částka 27 milionů korun.


V rámci programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“rada schválila přidělení 1,44 milionu korun 13 žadatelům a doporučila zastupitelstvu schválit přidělení financí dalším 80 žadatelům ve výši 20,56 milionů korun. Na obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru; podpora tvorby plánů ochrany na území Plzeňského kraje rada schválila přidělit dotaci 37 žadatelům ve výši 3,35 milionu korun a doporučila zastupitelstvu schválit dotaci dalším 22 žadatelům ve výši 1,65 milionu korun.

Mezi podpořenými projekty s nejvyšší částkou dotace je například pokračování obnovy národní kulturní památky Kláštera premonstrátek v Chotěšově, oprava obvodového zdiva zámku ve Veselí v Janovicích nad Úhlavou, obnova vnějších fasád v hospodářském objektu v areálu zámku v Bystřici nad Úhlavou, dokončení opravy krovu a střešní krytiny po požáru  v zámku Planá, dokončení obnovy omítek a interiéru v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Stříbře, oprava jižní fasády  zámku Ptenín, oprava krovu a střešní krytiny  hospodářského dvora zámku v Nekmíři, výměna oken a instalace dveří v zámku Kanice nebo obnova fasády průčelí kostela sv. Václava v Radnicích a také  obnova fasády severního křídla zámku v Boru. Dále díky dotaci poskytnuté přímo radou bude například obnoveno vnitřní zařízení vodní pily v areálu Liteňského mlýna, restaurována okenní vitrážová výplň v kostele sv. Petra a Pavla v Milířích,  obnovena fasáda městského domu v Rabštejně nad Střelou nebo opraven jižní úsek městského opevnění v Tachově.  Navržené dotace pomohou k restaurování varhan umístěných v sakrálních objektech (kostel sv. Apolináře v Horšovském Týně, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Němčicích na Plánicku, kostel sv. Mikuláše ve Kdyni a kostel sv. Vojtěcha ve Šťáhlavech).


The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka