Pavel Janouškovec bude vystavovat v Kynšperku

Město Kynšperk nad Ohří a Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří představí dílo plzeňského výtvarníka Pavla Janouškovce.

První veřejné kluziště v Plzni

V termínu od 3. do 30. září 2020 představí Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří ve výstavní síni Panský dům výstavu abstraktních obrazů plzeňského malíře, grafika a fotografa Pavla Janouškovce (*1961). Tato výstava se koná pod záštitou starosty města Kynšperk nad Ohří, pana Ing. Tomáše Svobody.

„Pro svou další letošní samostatnou výstavu nazvanou „Když jsem šel krajinou “ z cyklu výstav „Neobjektivní nerealita“, vybral Pavel Janouškovec převážně nová díla vznikající v jarních měsících letošního roku, kdy pandemie ochromila chod naší společnosti, a kdy měl Pavel dostatek času čerpat inspiraci z přírody, která je nevyčerpatelným zdrojem námětů pro jeho tvorbu. Základním inspiračním prvkem, který autora stále fascinuje, je hra světla, tvarů a barev, které se v krajině mění vlivem působení světla a času. Rovněž tak jej oslovuje a nutí k zamyšlení základní stavební „tvarosloví“ krajiny, které ve svých dílech následně redukuje na základní grafické prvky, jako jsou tvar, gesto, struktura a linie,“ řekla nám úvodem kurátorka této výstavy Mgr. Petra Janouškovcová.

Specifická poetika obrazů Pavla Janouškovce spočívá v jejich schopnosti odvrátit naši mysl od každodenní a mnohokrát smutné reality, snaží se nás vytrhnout z monotónnosti všednodenních povinností, přenést nás z dobře organizovaných atributů naší existence, do nějakého prostoru, nějaké říše, kterou sami neznáme, ale máme možnost ji objevovat tak, abychom se pak následně, obohaceni o tento zážitek, mohli vrátit zpět ke skutečnosti tohoto světa, který nás obklopuje. Stručně řečeno, je to iluzivní, otevřený prostor umožňující širokou interakci diváka a autora, kdy autor ve svých dílech předkládá divákovi jakýsi „návod“, kudy by se měla jeho interakce s autorovými díly ubírat. Nemusíme tomu rozumět. Musíme jen cítit nutnost distancovat naše mysli od skutečných věcí kolem nás a každý z nás má jiný způsob, jak to udělat a kam směřovat své myšlenky. V díle Pavla Janouškovce si každý, kdo je ochotný obrazy skutečně vnímat a nechat je nasebe působit, najde svoji realitu, svůj děj, svoje drama i svoji iluzi...

„Volba výstavních prostor v Kynšperku nad Ohří nebyla pro mne zcela náhodná, neboť vystavovaná díla mají jistou souvztažnost k okolní přírodě. Náměty obrazů jsem čerpal nejen z přírody Slavkovskéholesa, ale i z „měsíční krajiny“ kolem Sokolova, kdy tento kontrast mezi panenskou přírodou a industriální krajinou mne vždy velmi fascinoval.“ vysvětlil Janouškovec svůj výběr výstavníchprostor pro připravovanou výstavu.

„Vzhledem ke komornějšímu charakteru výstavní síně v Kynšperku se výběr kolekce obrazů pro tuto výstavu soustředil hlavně na autorovy menší práce na plátně. Kolekce děl pro tuto výstavu je složena převážně z nejnovějších autorových obrazů vzniklých v roce 2020.“ doplnila kurátorka Petra Janouškovcová.

Pro letošní rok Pavel Janouškovec kromě autorské výstavy ve výstavní síni Panský dům v Kynšperku nad Ohří (3. – 30. září) zrealizoval (3. až 30. srpna) již v rámci cyklu výstav „Neobjektivní nerealita“ výstavu v prostorách zámku ve Zlíně a následně připravuje výstavu v Galerii Divadla Pod Palmovkouv Praze (17. října – 21. listopadu), která zakončuje tento cyklus. Pro rok 2021 připravuje autor ke svým šedesátinám retrospektivní výstavu (3. – 30. 11. 2021) v Galerii Jiřího Trnky v Plzni.

O autorovi:

Pavel Janouškovec, (*1961) v Plzni,

Malíř, grafik, fotograf. Autor žije a tvoří v Plzni.

Studoval v letech 1977 – 1983 v ateliéru akademického malíře Jaroslava Šindeláře a Jiřího Patery.

Autor od roku 1984 pravidelně vystavuje na celé řadě samostatných výstav nejen v České republice, ale i v zahraničí (USA, Belgie, Holandsko, Německo atp.), dále také na celé řadě skupinových výstav  jako například: Pocta Vincentovi, Klatovy (Galerie U Bílého jednorožce, červenec-srpen 1990), International Group Exhibition, Brunssum, Holandsko (1993, 1995), Euro- Arts 99, Schinveld, Belgie (1999 - cena za malbu), Kolorismus, Jiří Patera a jeho škola v Plzni (Galerie města Plzně září-říjen2003) atd.

Výstava v Kynšperku nad Ohří se koná od 3. do 30. září 2020 ve výstavní síni Panský dům, Maxima Gorkého 1, Kynšperk Nad Ohří. Vernisáž bude 3. září 2020 v 17 hodin.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Renault Clio

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby