Peníze z přebytku rozpočtu Plzně půjdou na modernizaci bazénu i tropický pavilon

Plzeň rozdělí přebytek svého rozpočtu, částka 250 milionů korun půjde na řadu projektů. Mezi největší bude patřit první etapa velké modernizace bazénu Slovany.

SEO UNIWEB

Za peníze získané díky lepšímu výběru daní, lepšímu prodeji nemovitostí i vratce úhrady prokazatelné ztráty z Plzeňských městských dopravních podniků také město rozšíří své Centrum robotiky, posílí službu tísňové linky, vyřeší problém chybějících toalet pro turisty u parkoviště na Rychtářce, nechá dobudovat tropický pavilon pro vzácné vymírající druhy plazů, motýly i krokodýly a další. Rozdělení přebytku schválili zastupitelé.

„Lepší výběr daní nám pomohl získat 150 milionů korun navíc, vratka z dopravních podniků dělá 55 milionů korun a do přebytku se promítl také lepší prodej nemovitostí, konkrétně částkou 44 milionů korun,“ přiblížil zdroje přebytku ekonomický náměstek Pavel Kotas. 

Nejvyšší částka uvolněná z přebytku, a to 52 milionů korun, je určena na započetí velké modernizace bazénu Slovany. V první fázi by mělo dojít k přestavbě výměníkové stanice na nový dětský bazén a vyřešení technologie výměníkové stanice. V další etapě, a to za zhruba 79 milionů korun, se počítá s tím, že v prostorách pánských šaten vznikne nabídka wellness, místo dámských šaten bude zázemí pro plavčíky, do bazénu bude zbudován bezbariérový vstup přímo z ulice a v předním prostoru vzniknou také moderní recepce a převlékárny. Na první etapu již existuje prováděcí dokumentace, je možné začít soutěžit.

Částka 12,5 milionu korun z přebytku je určena na rozšíření městského Centra robotiky, které má pod sebou Správa informačních technologií města Plzně. Už v dubnu 2017 byl navýšen rozpočet správy o 12,5 milionu korun, prostředky využije tato příspěvková organizace města na sestěhování svých pracovišť z Tylovy ulice a Jagellonské ulice do jedné z budov v Cukrovarské ulici, v areálu bývalého depa. Další budova bude upravena a bude rozšířeno Centrum robotiky, kam by měl být přestěhován Dům digitálních dovedností, jenž sídlí v centru města v Dominikánské ulici.

Částka kolem 25 milionů korun je určena na dopravní stavby a stavby, jež pomohou Plzeňským městských dopravním podnikům. „Jedná se například o rekonstrukci tramvajové tratě Koterovská, o rekonstrukci kabelů měnírny Slovany – Doudlevce,“ uvedl Pavel Kotas.

Podpořeným je také projekt zoologické zahrady nazvaný Tropický pavilon – Filipíny. V roce 2016 bylo z dotací města na této stavbě proinvestováno 4,7 milionu korun, a to na hrubou stavbu pavilonu včetně střešní kovové skleníkové konstrukce s okny a zasklení. Nyní uvolněné prostředky ve výši 10 milionů korun jsou určeny na dokončení projektu. „V tomto pavilonu zoo představí návštěvníkům kolekci velkých tropických motýlů, kteří budou volně létat v prostoru mezi návštěvníky, dále řadu druhů dalších bezobratlých, kolekci vzácných vymírajících druhů plazů Filipín, kde budou dominantní robustní endemičtí filipínští krokodýli,“ přiblížil Pavel Kotas. Dokončení tohoto projektu umožní následně městu nechat vyměnit povrch na náměstíčku před pavilonem, který nyní tvoří popraskaný beton. 
  
Za částku 400 tisíc korun se podaří vyřešit i problém s chybějícími toaletami pro turisty v prostoru u Štruncových sadů. Řidiči autobusů, kteří přiváží turisty do centra, dostanou speciální kartu a turisté na ni budou moci využívat sociální zařízení v parkovacím domě Rychtářka. V souvislosti s tím budou provedeny úpravy v parkovacím domě, kdy město nechá oddělit toalety od prostor pro parkování.

Plzeň také posílí svůj odbor registru vozidel a řidičů. Souvisí to s výrazným nárůstem agendy, a to až o 45 procent. Zvýšený zájem motoristů o služby plzeňského odboru eviduje magistrát od června, poté, co novela zákona umožnila vlastníkům vozidel využívat služeb registrů vozidel kdekoliv bez ohledu na místní příslušnost. „Kvůli tomu bylo nutné provést částečnou reorganizaci systému zpracování žádostí, stavební úpravy v budově, nezbytné je personální posílení. Z přebytku jsme na toto uvolnili 6,3 milionu korun,“ uvedl Pavel Kotas. Postupně bude přijato až 11 nových zaměstnanců, v budoucnu výběr poplatků spojený s agendou pokryje náklady a měl by navíc ještě přinést městské kase dva až tři miliony korun ročně.

V souvislosti s přebytkem město Plzeň také oslovilo městské obvody, ty dodaly seznamy svých investičních akcí, které mají v plánu a již na ně získaly stavební povolení. Z přebytku bude na projekty obvodů spolufinancované městem uvolněna částka necelých 50 milionů korun.


weby uniweb

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
clio auto cb

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb