Plaketu Bohumila Kulhánka obdržel lékař Miloš Pešek

Lékař, vědec a pedagog prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc., je novým držitelem plakety Bohumila Kulhánka, kterou městský obvod Plzeň 3 uděluje významným plzeňským osobnostem nebo lidem, kteří podpořili plzeňské počiny či akce.

weby uniweb

„Bylo mi ctí předat plaketu člověku, jehož celoživotním posláním je pomáhat lidem a zachraňovat lidské životy. Neméně důležité je, že svoje zkušenosti a znalosti jako pedagog předává nastupujícím generacím,“ uvedl starosta centrálního plzeňského obvodu David Procházka.

Prof. Miloš Pešek převzal plaketu při zahájení lékařské porady ve středu 20. října v Šafránkově pavilonu na lékařské fakultě v Plzni. Za městský obvod Plzeň 3 se předání zúčastnili také 1. místostarosta Petr Baloun a místostarostové Ondřej Ženíšek a Stanislav Šec.
„Jsem rád, že se naše pomyslná síň laureátů plakety Bohumila Kulhánka rozšiřuje o tak významné osobnosti, jakou pan profesor Pešek bezpochyby je. Můžeme být pyšní na to, že máme v Plzni mezinárodně uznávaného odborníka,“ doplňuje první místostarosta Petr Baloun.
„Uplynulé dva roky ukázaly, jak důležité jsou všechny lékařské a zdravotnické profese, ale i to, že to je náročná a obětavá práce.  Pan profesor Pešek obětoval lékařské profesi a péči o lidské zdraví celý život. Za to mu patří velké poděkování,“ říká místostarosta Ondřej Ženíšek.

„Miloše Peška vnímám jako milého a pracovitého člověka s obrovským mezioborovým přehledem. Známe se již roky a spolupráce s ním byla vždy obohacující. Potkávali jsme se také v zastupitelstvu během minulého volebního období. Cenu Bohumila Kulhánka si zaslouží jako lékař, vědec, učitel i jako člověk, co není ke svému okolí lhostejný.  Přeji mu mnoho let ve zdraví a radosti,“ dodává Stanislav Šec.
Profesor Miloš Pešek se narodil 1. 10. 1950. Od dětství sportoval, přičemž jeho specializací byly bojové sporty, judo a souběžně lukostřelba. Od 12 let se zajímal o chemii a o astronomii. Po studiích začal pracovat ve Fakultní nemocnici Plzeň a později také na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. V letech 1990 až 2020 byl přednostou Kliniky pneumologie a ftizeologie Fakultní nemocnice Plzeň. Působil také jako garant specializovaného pneumoonkologického centra (PneumoKOC) pro léčbu nemocných s plicními nádory. Byl členem mezinárodního lékařského konzilia prezidenta Václava Havla. 

Při příležitosti 100. výročí vzniku ČSR v roce 2018 mu bylo prezidentem republiky uděleno státní vyznamenání - medaile Za zásluhy o vědu a výzkum 1. stupně. V roce 2019 obdržel Zlatou medaili České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a 2021 Cenu Karla Stýbla (nejvyšší ocenění udělované Českou pneumoftizeologickou společností). V průběhu svého profesního života obdržel řadu cen odborné společnosti za vědecké publikace, dvě medaile Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a čestná členství České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti;
Prof. Miloš Pešek je mezinárodně uznávaný odborník, vychoval více než 40 odborníků, byl školitelem 5 úspěšných absolventů doktorandského studia a tří docentů, oponentem řízení řady docentů a profesorů v oboru pneumologie a ftizeologie a klinická onkologie.

foto: úmo plzeň 3

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

čez zprávy CEZ pomahej pohybem
uniweb weby