Plzeň má Koncepci městských břehů, poslouží k rozvoji řek

Plzeň má nově svoji Koncepci městských břehů, dokument schválila Rada města Plzně.

weby uniweb

Jejím základním cílem je navrhnout celkové prostorové a funkční uspořádání nivních, nábřežních a souvisejících míst v okolí řek tak, aby v dlouhodobém horizontu byly podpořeny funkce ekosystémové, rekreační a mikromobility. Koncepce poslouží při územním plánování, investičních akcích, správě, údržbě i využití prostoru řeky.

„Plzeň se snaží v posledních třiceti letech rozvíjet přírodní, rekreační a pobytový potenciál svých řek. Tento úkol znesnadňuje jak velký počet toků, které městem procházejí, tak historický vývoj podoby města, tedy jeho kompozice a struktury. V dobách průmyslové revoluce byla území v blízkosti řek obsazena výrobními a produkčními areály, v závěru socialistické přestavby odřízl řeku Mži od centra města průtah a v mnoha prostorech mezi městskou zástavbou a říčními nivami, či přímo v nivách se rozvinuly pro veřejnost málo prostupné areály zahrádkářských a chatových kolonií. Město se tak historicky obrátilo ke svým řekám zády a tento postoj vedl ke ztrátě obecného názoru na jejich roli ve městě, ke ztrátě kontaktu obyvatel s řekami a vedl k degradaci role a statutu řek na ‚trasu pro vodu‘,“ přiblížil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Od konce 20. století Plzeň nově využívá příležitost přestavět již dožilé výrobní areály a znovu si uvědomuje důležitost kompozice a struktury městské zástavby. Zároveň se vrací k pečlivému, postupnému budování veřejného prostoru a městské či kulturní krajiny. „Říční prostory obecně se staly jedním z významných prvků kompozice města. Konkrétně nábřežní a nivní prostory řek Mže a Radbuzy, které prochází centrální částí Plzně s městskou zástavbou, patří mezi hlavní osy současného rozvoje města Plzně,“ doplnil Pavel Šindelář. Tyto nábřežní, parkové a nivní prostory nabízí nejvýznamnější potenciál, a tedy i nejlepší předpoklad k tomu, aby byly zelenou páteří města a zároveň tyto „městské břehy“ tvořily pobytový prostor, zázemí i motivaci pro kvalitní zástavbu, celoměstsky významnou součást systému modro-zelené infrastruktury, významnou komunikační trasu, celoměstsky významnou síť sportovní, rekreační a společenské vybavenosti, celoměstsky, regionálně a turisticky významnou destinaci.

Dokument se přednostně věnuje právě centrálním úsekům řeky Radbuzy a Mže. Severojižní osu řešeného území tvoří řeka Radbuza od hráze vodní nádrže České údolí po soutok s Úhlavou a Mží. Západovýchodní osu tvoří řeka Mže od soutoku s Radbuzou ve Štruncových sadech až k soutoku s Vejprnickým potokem. Do řešeného území jsou zároveň zahrnuty části významnějších přítoků – Vejprnického potoka a přítoku drobného vodního toku z Lochotínských luk. Koncepce může být následně rozšířena o další úseky.

Součástí koncepce jsou i výstupy v grafické části dokumentu jako schémata zobrazující principy řešení, tedy to, jak s danou lokalitou pracovat. Konkrétní krajinářská, urbanistická, architektonická, vodohospodářská či další odborná řešení však musí být navržena odbornou osobou či týmem v rámci podrobnějších dokumentací v souladu s touto koncepcí a specifiky daného místa.

Prezentace nové Koncepce městských břehů se uskuteční 12. 10. od 18.30 do 19.00 hodin v DEPO2015, a to za účasti architekta Jaroslava Hollera u Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. K následné diskusi o budoucnosti plzeňských řek se připojí architekti Jan Toman, předseda Komise pro koncepci a rozvoj města, a Marek Sivák, předseda spolku Pěstuj prostor.

FESTIVAL BONJOUR PLZEŇ 2021

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
sebevědomá fabia auto cb

Hlavní zprávy

 

čez zprávy CEZ pomahej pohybem
uniweb weby