Plzeň má novou koncepci prevence kriminality

Zastupitelé schválili Koncepci prevence kriminality města Plzně pro období 2023 až 2028.

potisk adapt print

Klíčový materiál, jenž navazuje na koncepci města platnou v letech 2016 až 2022, byl vytvořen v souladu s národní Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027. 

„Koncepce je členěna na dvě části, analytickou a strategickou. Obsahem analytické části je bezpečnostní analýza, jejíž součástí je analýza protiprávního jednání, sociálně-demografická analýza a institucionální analýza. Kapitola shrnující strategické priority vzešla z jednání Pracovní skupiny protidrogové a prevence kriminality města Plzně. Navazuje kapitola týkající se finančního zajištění těchto oblastí v rámci města Plzně. Součástí Koncepce již nebude oblast ‚protidrogové‘ prevence, která bude řešena samostatně,“ přiblížil radní města Plzně pro oblast bezpečnosti Jiří Winkelhöfer. 

Cílem, ke kterému systém prevence, a tedy i v koncepci stanovených priorit směřuje, je přispět ke zvýšení bezpečnosti města a pocitu bezpečí předcházením protiprávního jednání. „Protože obě kategorie jsou základními kritérii kvality života obyvatel města Plzně,“ uvedl Jiří Winkelhöfer. 

Koncepce prevence kriminality města Plzně pro období 2023 až 2028 bude zveřejněna na webu města Plzně www.plzen.eu v sekci strategické dokumenty a na webu www.bezpecnaplzen.eu. 

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Voices of Hollywood

Hlavní zprávy

 

Dacia - Ihned k odběru
uniweb weby