Plzeň mění systém financování sociálních služeb, dá poskytovatelům větší jistoty

Plzeň přichází s novým systémem financování sociálních služeb na svém území, případně v blízkém okolí. Jde o mimořádný počin, kterým chce město nabídnout větší finanční jistoty poskytovatelům sociálních služeb.

weby na míru UNIWEB

Místo dosud poskytovaných jednoletých dotací město vyhlásí dotační program na čtyřleté období, konkrétně tedy na období 2022 až 2025. Vyhlášení programu Kofinancování sociálních služeb pro období 2022–2025 schválila Rada města Plzně. Informace o vyhlášení dotačního programu jsou na www.plzen.eu a https://socialnisluzby.plzen.eu.

„Jde o zlomové rozhodnutí. Město Plzeň má v regionu největší a nejkomplexnější síť poskytovatelů sociálních služeb. Jsou zde zastoupeny téměř všechny sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Díky čtyřletému financování budou poskytovatelé schopni lépe plánovat rozvoj a stabilitu svých služeb. Žadatelům také odpadne část povinné administrativy, nebude nutné každoročně vyplňovat podrobné formuláře žádostí, ale pouze jejich zkrácené verze,“ vysvětlila náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková.

Podle radního pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem Davida Šloufa je předpokládaný objem alokovaných finančních prostředků pro období 2022 až 2025 garantován ve výši minimálně 184 milionů korun. „Tímto krokem reagujeme na opakovaná volání ze strany neziskových organizací po větší jistotě v rovině financování, která jim umožní plánovat služby výhledově, s oporou v rozpočtu města. Garantujeme tím všem poskytovatelům neměnnost objemu finančních prostředků určených pro sociální služby na dané období. Mimo to dochází ke sloučení administrativy dotací veškerých registrovaných služeb pod jeden útvar. Dojde ke sloučení dotačních programů cílených na podporu sociálních služeb, která je v současné době rozdělena mezi magistrátní odbor sociálních služeb a odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení. Oba tyto kroky nebyly jednoduché, ale jsem rád, že s tímto poměrně revolučním řešením přicházíme, snažíme se tak udržet potenciál a kompletnost sítě sociálních služeb a podpořit tím její rozvoj, dostupnost, kvalitu a efektivitu,“ doplnil David Šlouf, jehož vedení města pověřilo vytvořením funkční struktury komplexního kofinancování všech služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z jednoho místa.

Nový čtyřletý dotační program bude zaměřen pouze na financování základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu stanoveném zmíněným zákonem. „Nebude tak možné podávat žádosti na zdravotní péči poskytovanou v zařízeních sociálních služeb a na fakultativní služby související s jejich poskytováním, zde se jedná především o dopravu uživatelů do organizací poskytujících sociální služby. Zdravotní péče v zařízení sociálních služeb a doprava uživatelů do organizací by měly být součástí dalšího připravovaného dotačního programu, jehož účelem bude právě podpora uvedených činností, nadto pak i hospicové a paliativní péče nebo zdravotní péče pro osoby bez domova,“ doplnila náměstkyně Eliška Bartáková.


FESTIVAL BONJOUR PLZEŇ 2021

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
výkup škoda auto cb

Hlavní zprávy

 

Loop jazz SIDE B
uniweb weby