Plzeň nabádá návštěvníky lesů k ohleduplnosti a opatrnosti

Správci plzeňských městských lesů zaznamenali v uplynulých dnech mnohonásobně vyšší pohyb ve všech městských rekreačních oblastech.


Apelují proto na jejich návštěvníky, aby se k přírodě chovali obzvlášť šetrně a ohleduplně. Nabádají je zejména, aby byli v lesích kvůli velkému suchu opatrní a nezacházeli s ohněm, aby v nich nepohazovali odpadky, nevjížděli do nich autem a při procházkách své psy uvazovali na vodítko.

„Chápeme, že v současné době, kdy lidé nemohou navštěvovat kulturní akce, bazény, wellnes studia, fit centra a jiná zařízení, jsou procházky a sportování v přírodě jednou z velmi důležitých aktivit potřebných pro relaxaci. Chtěl bych apelovat na všechny návštěvníky, kterých je nyní mnohem více než obvykle, aby se v našich lesích chovali ohleduplně k přírodě, k sobě navzájem, ale i k našim zaměstnancům, kteří mají lesy a rybníky na starosti,“ uvedl plzeňský primátor Martin Baxa.               

Podle technického náměstka primátora Pavla Šindeláře, který má oblast lesního hospodářství ve své gesci, je zvláště nebezpečné rozdělávání ohně a odhazování nedopalků cigaret. „V lesích je velké sucho, stačí malá jiskřička a může vzniknout velký požár. V posledních dnech jsme museli hasit pět požárů, čtyři z nich v Boleveckých lesích a jeden u Kokotských rybníků,“ řekl náměstek.

Podle Richarda Havelky, vedoucího Úsek lesů zeleně a vodního hospodářstvíÚsek lesů zeleně a vodního hospodářstvíÚsek lesů zeleně a vodního hospodářstvíÚseku lesů, zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně, je dalším problémem velké množství odpadků pohozených na zemi v lesích včetně použitých jednorázových roušek. „Žádáme proto návštěvníky, aby si odpadky po sobě uklízeli a dávali je do odpadkových košů. Pokud se zrovna v jejich blízkosti žádný nenachází nebo jsou odpadkové nádoby plné, chtěli bychom je požádat, aby si odpad vzali s sebou a vyhodili ho do popelnice mimo les,“ vysvětlil Richard Havelka.

Také volné pobíhání psů plašících zvěř je pro jarní přírodu škodlivé. V posledních dnech oproti jiným zaznamenali lesníci mnohem více případů, kdy auto srazilo psem vyplašené zvíře. „Zároveň se množí i případy, kdy nacházejí volně pobíhajícími psy usmrcenou zvěř. V současné době některé druhy volně žijící zvěře přivádějí na svět svá mláďata a tedy štvaní volně pobíhajícími psy je pro ně vysoce rizikové. Prosíme tedy návštěvníky, aby dodržovali zákon a své čtyřnohé miláčky drželi v lese na vodítku,“ apeluje Richard Havelka.

Podle něj je rovněž velkým problémem nevhodné parkování automobilů. Motoristé totiž často nedbají zákazu vjezdu do lesa, dokonce se stalo, že řidič zajel vozem až doprostřed lesní paseky. Častým prohřeškem je také parkování před uzavřenými závorami do lesa, kdy zaparkovaná auta znemožní vjezd do lesa pro účely hospodaření, ale i příjezd hasičům nebo záchranářům. „Auto se dá většinou v blízkosti lesa zaparkovat, pokud řidič takové místo nenajde nebo je obsazené, je lepší nechat vůz někde na okraji sídliště a do lesa dojít pěšky,“ řekl Richard Havelka.

Lesníci Správy veřejného statku města Plzně rovněž nabádají návštěvníky, aby dbali zvýšené opatrnosti s ohledem na velké množství suchých stromů, kdy mohou jejich části nebo dokonce celé popadat na zem. Lidé se také nemají zdržovat v místech, kde se právě těží kůrovcového dříví, nevyužívat skládky vytěženého dříví jako herních prvků a umožnit lesní technice plynulý odvoz dřeva z lesa.

Richard Havelka na závěr dodal, že dodržování těchto pravidel není nic mimořádného, protože je ukládá lesní zákon a všeobecně známé principy slušného chování.  

Město Plzeň prostřednictvím Správy veřejného statku města Plzně obhospodařuje přes 4000 hektarů lesa v bezprostředním okolí Plzně i mimo Plzeň. Stará se o deset rekreačních oblastí, jejichž součástí jsou městské lesy i bolevecká rybniční soustava.   

Veškerá v současné době platná usnesení vlády související s bojem proti pandemii koronaviru přijatá od vyhlášení nouzového stavu 12. března 2020 jsou na:
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/.

ČNSO studio

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
so 18.04.2020 17:060 +
 
Renault Clio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka