Plzeň odloží splatnost nájemného svých nebytových prostor

Podnikatelé i neziskové organizace, které mají pronajaté městské nebytové prostory, mohou nájem, počínaje nájemným za březen, zaplatit až o 90 dnů později.


S ohledem na nouzový stav v České republice vyhlášený kvůli šíření onemocnění covid-19 to schválila Rada města Plzně. Radní se také shodli na tom, že počínaje obdobím od března město nebude ukončovat ani vypovídat nájemní smlouvy z důvodu pozdních úhrad jednotlivých plateb nájemného ani účtovat úroky z prodlení.
        
 „Tímto krokem dáváme jistotu všem našim nájemníkům, že se nedostanou do prodlení se splatností nájemného a nebudou nuceni z tohoto důvodu nebytové prostory opouštět. Následně je třeba vyčkat, jak dlouho krize potrvá, jak dlouhá a omezující budou opatření vlády, a k jakým subvenčním krokům následně stát přistoupí,“ uvedl radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf.  Doplnil, že až poté bude město situaci dále řešit. „Opatření, která následně můžeme poskytnout, jsou splátkové kalendáře, sleva na nájemném, jeho dočasné snížení, odpuštění poplatku a úroku z prodlení a časově omezené odpuštění nájemného,“ vysvětlil. 

Nebytovými prostory se v tomto případě rozumí prostory sloužící k podnikání nebo pronajaté neziskovým organizacím. Nejde o pronájmy reklamních zařízení, garáží, parkovacích stání, střech, pozemků, fasád či společných prostor v domech.

Radní doplnil, že město bude obdobně posuzovat i situaci nájemců v městských bytech, kdy bude opět citlivě zvažováno ukončování nájmu s ohledem na současnou situaci a upřednostňováno individuální řešení uzavíráním splátkových kalendářů na dluhy na nájemném, odpouštění úroků z prodlení při opožděných platbách nájemného. „Rozhodně není naším cílem mít ze současných nájemců bytů bezdomovce a vlastnit nebytové prostory zející prázdnotou,“ dodal radní.

„Město Plzeň situaci monitoruje a vyhodnocuje včetně opatření vlády a v souladu s možnostmi rozpočtu města Plzně se bude snažit zaměstnavatelům a živnostníkům nabídnout další úlevy a kompenzace tak, aby nedošlo k jejich trvalému uzavření a prudkému nárůstu regionální nezaměstnanosti. Snažíme se situaci řešit tak, aby malé firmy a živnostníci nemuseli opouštět městské nebytové prostory,“ vysvětlil radní pro oblast Smart Cities a podporu podnikání Vlastimil Gola.

Proto Plzeň dále také poskytne těm, kteří byli nuceni zavřít obchody a pokud to neudělá stát, slevu 100 procent na nájemném (tedy odpuštění nájmu po dobu trvání nouzového opatření) a následně upraví výši nájmu po dobu tří měsíců na 50 procent původní částky. „Těm, kteří mohli a měli otevřeno, ale měli sníženou poptávku, bude po dobu opatření, tedy pokud to neudělá stát, přiznána sleva ve výši 50 procent a následně upravena výše nájemného po dobu 3 měsíců na 75 procent. Tato opatření bude město Plzeň realizovat plošně na území města u pronajímaných městských nemovitostí, jakmile bude jasné, jaké kroky podnikne stát,“ vysvětlil radní David Šlouf.

Stejnou metodiku budou postupovat i příspěvkové organizace zřizované městem, které mají podnájemní smlouvy s dalšími subjekty. Pokud bude nezbytné, pak v případě potřeby bude město Plzeň jejich ztrátu subvencovat.

O dalších krocích budou nájemci s dostatečným předstihem informováni prostřednictvím webových stránek města.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Auto CB - Nová Škoda Kodiaq

Hlavní zprávy

 

Auto CB - Nová Škoda Kodiaq