Plzeň odloží splatnost nájemného svých nebytových prostor

Podnikatelé i neziskové organizace, které mají pronajaté městské nebytové prostory, mohou nájem, počínaje nájemným za březen, zaplatit až o 90 dnů později.

A nebuďte smutnej, Vaňku! aneb 85 setkání s Václavem Havlem

S ohledem na nouzový stav v České republice vyhlášený kvůli šíření onemocnění covid-19 to schválila Rada města Plzně. Radní se také shodli na tom, že počínaje obdobím od března město nebude ukončovat ani vypovídat nájemní smlouvy z důvodu pozdních úhrad jednotlivých plateb nájemného ani účtovat úroky z prodlení.
        
 „Tímto krokem dáváme jistotu všem našim nájemníkům, že se nedostanou do prodlení se splatností nájemného a nebudou nuceni z tohoto důvodu nebytové prostory opouštět. Následně je třeba vyčkat, jak dlouho krize potrvá, jak dlouhá a omezující budou opatření vlády, a k jakým subvenčním krokům následně stát přistoupí,“ uvedl radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf.  Doplnil, že až poté bude město situaci dále řešit. „Opatření, která následně můžeme poskytnout, jsou splátkové kalendáře, sleva na nájemném, jeho dočasné snížení, odpuštění poplatku a úroku z prodlení a časově omezené odpuštění nájemného,“ vysvětlil. 

Nebytovými prostory se v tomto případě rozumí prostory sloužící k podnikání nebo pronajaté neziskovým organizacím. Nejde o pronájmy reklamních zařízení, garáží, parkovacích stání, střech, pozemků, fasád či společných prostor v domech.

Radní doplnil, že město bude obdobně posuzovat i situaci nájemců v městských bytech, kdy bude opět citlivě zvažováno ukončování nájmu s ohledem na současnou situaci a upřednostňováno individuální řešení uzavíráním splátkových kalendářů na dluhy na nájemném, odpouštění úroků z prodlení při opožděných platbách nájemného. „Rozhodně není naším cílem mít ze současných nájemců bytů bezdomovce a vlastnit nebytové prostory zející prázdnotou,“ dodal radní.

„Město Plzeň situaci monitoruje a vyhodnocuje včetně opatření vlády a v souladu s možnostmi rozpočtu města Plzně se bude snažit zaměstnavatelům a živnostníkům nabídnout další úlevy a kompenzace tak, aby nedošlo k jejich trvalému uzavření a prudkému nárůstu regionální nezaměstnanosti. Snažíme se situaci řešit tak, aby malé firmy a živnostníci nemuseli opouštět městské nebytové prostory,“ vysvětlil radní pro oblast Smart Cities a podporu podnikání Vlastimil Gola.

Proto Plzeň dále také poskytne těm, kteří byli nuceni zavřít obchody a pokud to neudělá stát, slevu 100 procent na nájemném (tedy odpuštění nájmu po dobu trvání nouzového opatření) a následně upraví výši nájmu po dobu tří měsíců na 50 procent původní částky. „Těm, kteří mohli a měli otevřeno, ale měli sníženou poptávku, bude po dobu opatření, tedy pokud to neudělá stát, přiznána sleva ve výši 50 procent a následně upravena výše nájemného po dobu 3 měsíců na 75 procent. Tato opatření bude město Plzeň realizovat plošně na území města u pronajímaných městských nemovitostí, jakmile bude jasné, jaké kroky podnikne stát,“ vysvětlil radní David Šlouf.

Stejnou metodiku budou postupovat i příspěvkové organizace zřizované městem, které mají podnájemní smlouvy s dalšími subjekty. Pokud bude nezbytné, pak v případě potřeby bude město Plzeň jejich ztrátu subvencovat.

O dalších krocích budou nájemci s dostatečným předstihem informováni prostřednictvím webových stránek města.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

čez zprávy CEZ pomahej pohybem
uniweb weby