Plzeň opravuje přes léto mosty a lávky

Přes letní prázdniny opraví město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně mosty pro automobily i menší lávky pro pěší a cyklisty.


Největší opravou, která výrazně ovlivňuje dopravu, je oprava mostu v Těšínské ulici přes Úslavu. Plzeň také dokončí vloni započatou opravu Rooseveltova mostu či opraví most v Koperníkově ulici. Z lávek prochází opravou Vokounova lávka či lávka v Českém údolí.

„Stěžejními investicemi v letošním roce do oprav a mostů je dlouhodobá oprava mostu přes Radbuzu v Liticích, dokončení opravy Rooseveltova mostu, která započala v minulém roce, kdy letošní opravy dolní stavby již neomezí provoz. Největší dopravní komplikace přes letní prázdniny způsobuje oprava mostu v Těšínské ulici na Doubravce, který je uzavřen pro osobní automobily až do konce srpna,“ vysvětlil náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Oprava mostů:

    • Most přes Úslavu v Těšínské ulici:
Během července a srpna opraví Správa veřejného statku města Plzně most PM-018 přes řeku Úslavu v Těšínské ulici na Doubravce. Oprava si žádá úplnou uzavírku pro osobní automobily do 31. srpna. Pro městskou hromadnou dopravu je zachován jeden jízdní pruh, stejně tak přes most projedou cyklisté a projdou chodci. Město provede celoplošnou opravu obrusné vrstvy asfaltu v tloušťce 50 milimetrů, vymění se také dožilý a nevyhovující dilatační mostní závěr a obnoví vodorovné dopravní značení.

    • Rooseveltův most:
Rooseveltův most spojující čtvrť Roudnou s centrem Plzně prošel kvůli zhoršenému stavu mostní konstrukce opravou, která začala v loňském roce. Letos o letních prázdninách dokončí Správa veřejného statku města Plzně opravu spodní stavby Rooseveltova mostu v části přes Tyršovu ulici a bude provedena sanace pilířů od Tyršovy ulice až po ulici Truhlářská k řece Mži. Náklady na opravu jsou 12,2 milionu korun včetně DPH. Dokončení opravy mostu ze strany města Plzně neomezí dopravu po Rooseveltově mostě (vyjma krátkodobé uzavírky během osazování nových ložisek) a zúžení průjezdu pod mostem v Tyršově ulici během oprav. Staveniště předá město zhotoviteli 24. července, práce zahájí 27. července a délka provádění prací je stanovena na 70 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

    • Most v Koperníkově ulici:
Správa veřejného statku města Plzně opraví povrch vozovky mostu PM-004 v Koperníkově ulici v termínu od 31.července do 3. srpna. „Odfrézujeme současný povrch mostu od křižovatky s ulicí Borská po křižovatku s ulicí Hálkova, provedeme důkladnou penetraci a položíme novou vrstvu asfaltu. Na závěr opravíme nátěr zábradlí v místech poškození, což je cca 20 procent plochy. Most bude po dobu oprav uzavřen pro veškerou dopravu,“ vysvětlila technická náměstkyně Správy veřejného statku města Plzně Andrea Fojtíková.

    • Most přes Radbuzu v Liticích:
Od března až do 1. listopadu je uzavřen pro veškerou dopravu most přes Radbuzu v Liticích v ulici K Valše. „Dochází ke kompletní výměně nosné konstrukce mostu. Nyní se připravuje nová vozovka z Litic i z Valchy a nový most oproti původnímu bude mít také chodník pro pěší. Bude proto přibližně o dva metry širší. Celkové náklady na opravu jsou 43,4 milionu korun včetně DPH,“ doplnil Václav Šašek, technik mostů Správy veřejného statku města Plzně.

    • Most Tyršův sad:
Most Tyršův sad PM-063 (silnice I/27) projde jednodenní opravou povrchu mostních závěrů a nyní probíhající sanací podpěr. Oprava povrchu mostních závěrů je naplánována na pátek 7. srpna. Dojde pouze k částečnému omezení provozu během opravy mostních závěrů, most bude průjezdný vždy jedním jízdním – po polovině vozovky.

Oprava lávek:

    • Lávka České údolí:
Lávka pro pěší a cyklisty v Českém údolí PM-050 mezi ulicí K Lávce a Valchou bude od 27. července maximálně 30 dní úplně uzavřena. Správa veřejného statku města Plzně opraví přímo pochozí izolaci lávky.

    • Lávka Božkov – Koterov
Lávka spojující Božkov a Koterov PM-047 projde lokální opravou nátěrů a okamenování u podpěr. Opravy na lávce se již dokončují a omezují provoz pro pěší a cyklisty pouze částečně.

    • Lávka Cukrovarská:
Lávka PM-045 prošla opravou na začátku července, byly opraveny nátěry zábradlí a sanován povrch opěr. Lávka slouží pěším a cyklistům již bez omezení.

    • Vokounova lávka:
Na přelomu června a července se opravila lávka přes Úhlavu ve Sporné ulici, tzv. Vokounova lávka. Došlo k opravě přímo pochozí izolace lávky.
 
    • Lávky Koperníkova ulice:
Správa veřejného statku města Plzně během června – července opravila lávky v Koperníkově ulici přes železniční trať. Město opravilo nátěry a vodorovné značení a taktéž byla vyměněna přímo pochozí izolace. Lávky jsou již bez omezení otevřeny.

Plzeň během letních prázdnin také opraví chodník a cyklostezku nad podchodem PM-095 v ulici Železniční. Oprava si vyžádá celkovou uzavírku chodníku a cyklostezky v úseku od Železniční ulice po most přes nádraží. Na chodníku se opraví současná dlažba, cyklostezka získá nový asfaltový povrch. Uzavírka je předběžně plánována na měsíc srpen.


ČNSO studio

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
út 21.07.2020 10:270 +
 
Renault Clio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka