Plzeň podpoří projekty zaměřené na prevenci kriminality

Město Plzeň vyhlásilo dotační program v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence na rok 2020.

Cílená propagace v Plzni

Jehož cílem je finančně podpořit projekty, které se zaměřují na předcházení společensky nežádoucích jevů a jejich nejzávažnější formě – trestné činnosti. Vyhlášení programu schválili radní města.

„Alokovaný finanční objem na tento dotační program je v celkové výši 398 tisíc korun, sto tisíc korun bude použito na protidrogovou prevenci, zbylé finance na prevenci kriminality. Cílem finanční podpory ze strany města v oblasti prevence kriminality je především předcházení společensky nežádoucích jevů a jejich nejzávažnější formy – trestné činnosti. Dotací především podpoříme projekty s dlouhodobým charakterem činnosti, významné jednorázové projekty nebo i zcela nové projekty, které mohou přispět k řešení aktuální bezpečnostní situace ve městě, na sociální nebo situační prevenci kriminality, případně na poskytování informací občanům o možnostech ochrany před zločinem. V oblasti protidrogové prevence jsou podporovány projekty zaměřené na specifickou primární prevenci rizikového chování, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí,“ vysvětlil radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký.

„Žádosti o dotace přijímáme od 20. do 27. února 2020. Žadatel musí mít sídlo na území města Plzně, provozovat svoji činnost na území města nebo realizovat daný projekt na území Plzně,“ dodal vedoucí magistrátního odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Aleš Průša.

Finanční prostředky mohou být použity na podporu služeb, které poskytují volnočasové aktivity pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného nebo rizikového prostředí, na podporu specifické primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže, na probační a resocializační programy pro mladistvé a dospělé, na podporu projektů primární prevence s cílem zlepšit ochranu před trestnou činností. Dále získají podporu projekty na sociální a resocializační programy na začleňování prvopachatelů a recidivistů po návratu z výkonu trestu, zaměřené na změnu životního stylu, zvyšování kvalifikace a podporu zaměstnatelnosti, na podporu vzdělávání, analýzu současného stavu a monitorování symptomů rizik v daných oblastech specifické primární prevence rizikového chování, sekundární a terciární protidrogové prevence či na projekty reagující na aktuální situaci na drogové scéně v Plzni.


The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Jarní servisní akce

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka