Plzeň podpoří tělovýchovné aktivity na základních školách

Zastupitelstvo města Plzně schválilo poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu Podpora tělovýchovných aktivit pro rok 2022 pro plzeňské základní školy šesti organizacím ve výši 141 tisíc korun.

weby uniweb

Předchozí rozhodnutí Rady města Plzně zároveň zvýšilo příspěvek na provoz pro 25 plzeňských základních škol ve výši 559 tisíc korun. Na podporu tělovýchovných aktivit ve školách tak město vyčlenilo celkem 700 tisíc korun.

„Cílem dotačního programu, jehož vyhlašovatelem je Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně, je podpořit projekty, které jsou zaměřené na podporu tělovýchovných aktivit. Především je snahou vzbudit zájem žáků o pravidelnou sportovní činnost, podporovat veškeré formy tělesných aktivit, volnočasových sportů, motivovat k aktivnímu přístupu k životu, posilovat sportovního ducha, podporovat pořádání tělovýchovných soutěží pro žáky a prostřednictvím těchto aktivit chránit děti před negativními společenskými jevy v souladu se školním vzdělávacím programem dané školy. Finanční podpora se poskytuje školám, které zajišťují povinnou školní docházku na území města Plzně, je směrována pouze do ročníků, ve kterých je plněna povinná školní docházka. Vyhlášení dotačního programu schválila rada města v červnu loňského roku, do poloviny listopadu jsme přijímali žádosti. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy přijal celkem 32 žádostí o finanční podporu ve výši 1,5 milionu korun,“ vysvětlila radní pro oblast školství Lucie Kantorová.

Dotaci získalo 25 městem zřizovaných základních škol. Například 2. základní škola obdrží 25 tisíc korun na Školní olympijské hry, 11. základní škola 12 tisíc korun na projekt Konec doby domácí, hala, hřiště burácí. Konečně! 14. základní škola připraví pro žáky Gymnasticko-herní odpoledne, získá na něj 27 tisíc korun. 16. základní škola se vydá se svými žáky na turistický kurz, obdrží 23 tisíc korun. 34. základní škola z příspěvku 24 tisíc korun obstará veslařský trenažér.

Další neinvestiční dotace jsou určeny pro Základní školu a Mateřskou školu pro sluchově postižené Plzeň (28 tisíc korun), pro Církevní základní a střední školu Plzeň 12 tisíc korun, 29 tisíc korun pro Církevní gymnázium Plzeň, 23 tisíc korun pro Gymnázium Františka Křižíka a základní školu, 33 tisíc korun Základní škole a Mateřské škole pro zrakově postižené a vady řeči a 16 tisíc korun pro Základní školu Montessori.


NetConcert Bobby Shew

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
so 02.04.2022 14:040 +
 
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

NetConcert Brecker Brothers Band Reunion
uniweb weby