Plzeň poskytne nájemcům městských nebytových prostor slevu 70 procent na nájemné

Město Plzeň podpoří stávající nájemce nebytových městských prostor slevou na nájemném ve výši 30 procent v případě, že měli uzavřenou provozovnu z rozhodnutí Vlády České republiky z důvodu pandemie koronaviru alespoň v části období mezi 13. březnem a 30. červnem 2020.

Jarní servisní akce AUTO CB

Sleva bude poskytnuta za měsíce duben, květen a červen 2020. Nájemci nebytových prostor mají také možnost žádat o dotaci z vládního programu COVID-Nájemné ve výši 50 procent nájemného. Od července do září poskytne město nájemcům ve svých prostorách slevu ve výši 70 procent nájemného. Neziskovým organizacím působícím v prostorách města poskytne město slevu ve výši 100 procent za období duben až červen 2020 a za období červenec až září 2020 ve výši 50 procent. Zároveň bude město v červenci přijímat další žádosti o slevy na nájemném městských nebytových prostor. Tyto záměry schválila Rada města Plzně v pondělí 29. června.

„Město Plzeň již v polovině dubna schválilo balíček 12 opatření, tzv. Plzeňskou 12, která mají za cíl zmírnit negativní dopad nouzového stavu na živnostníky, občany, městské organizace, ale i na sportovní či kulturní organizace. Jednou ze stěžejních oblastí byla právě oblast snížení nájemného v městských prostorách. Na začátku června jsme schválili změnu podmínek poskytování podpory nájemcům prostorů sloužících podnikání ve vlastnictví města Plzně v návaznosti na dotační program vlády COVID-Nájemné. Žádosti o podporu přijímá ministerstvo průmyslu a obchodu, které bude poskytovat příjemci dotaci na pronájmy, v nichž podnikají, a to za období od dubna do června letošního roku,“ vysvětlil primátor města Martin Baxa.

„V souvislosti s programem COVID-Nájemné schválila Rada města Plzně slevu na nájemném pro stávající nájemce nebytových prostor ve výši 30 procent v případě, že měli uzavřenou provozovnu z rozhodnutí Vlády České republiky alespoň v části období mezi 13. březnem a 30. červnem 2020. Sleva se poskytuje za měsíce duben, květen a červen 2020. Od července do září 2020 poskytneme našim nájemcům slevu ve výši 70 procent nájemného. Podmínkou pro poskytnutí této slevy je uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě a úhrada 70 procent nájemného za měsíce duben, květen a červen 2020,“ vysvětlil radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s městským majetkem David Šlouf.

„Nájemce nebytových městských prostor donese na Bytový odbor Magistrátu města Plzně se sídlem ve Škroupově ulici 5 doklad o provedené úhradě nájemného za duben až červen letošního roku. Následně sepíšeme dodatek k nájemní smlouvě, který je nutné s uvedeným dokladem a čestným prohlášením vystaveným bytovým odborem přiložit k žádosti ministerstva průmyslu a obchodu na dotaci ve výši 50 procent za každý měsíc zaplaceného nájemného, žádosti se podávají do 30. září 2020,“ uvedla Jana Vecková, vedoucí oddělení podpory bydlení Bytového odboru Magistrátu města Plzně a upozornila, že je před podpisem dodatku nutné mít uhrazené všechny platby nájemného včetně služeb za měsíce leden a únor 2020, což je podmínkou pro poskytnutí dotace od ministerstva.

„Upozorňujeme také na povinnost stále hradit zálohy na služby v řádném termínu splatnosti, nevztahuje se na ně rozhodnutí Rady města Plzně o posunu splatnosti nájemného. Končí i odklad splatnosti nájemného. Nájemné za měsíc červenec a všechny následující platby je nutné hradit v řádném termínu splatnosti dle uzavřené nájemní smlouvy. V případě, že některý z nájemců nájemné uhradí nebo uhradil v plné výši a uzavřený dodatek k nájemní smlouvě bude obsahovat slevu z nájemného, bude případný přeplatek nájemného použit na úhradu nájemného v dalších měsících,“ řekla Jana Vecková.

Nájemci, kteří nejsou schopni naplnit podmínky stanovené programem ministerstva průmyslu a obchodu a nemají finanční prostředky pro zaplacení 70 procent nájemného za stanovené období,

mohou požádat na níže uvedených kontaktech o alternativní možnost řešení své situace. Město jim poskytne slevu 50 procent z předepsaného nájemného za období šesti měsíců (duben – září 2020) s tím, že následně bude na zbývajících 50 procent nájemného za toto období s nájemcem uzavřen splátkový kalendář.

„Neziskové organizace působící v prostorách města získají stoprocentní slevu za období duben až červen 2020 a za období červenec až září zaplatí poloviční nájemné. U nájemců, kterým nebyly provozovny uzavřeny z rozhodnutí vlády, ale došlo k významnému poklesu tržeb, schválili radní slevu ve výši 50 procent za období duben až červen a následně ve výši 25 procent za červenec až září,“ dodal David Šlouf.

Slevy na nájemné nebytových městských prostor jsou schváleny těm žadatelům, kteří si podali žádost do 10. června 2020. „S ohledem na to, že si uvědomujeme složitost situace živnostníků a podnikatelů, jsme se rozhodli otevřít druhé kolo přijímání žádostí s termínem do 31. července 2020 opět na stránkách města pod odkazem https://www.plzen.eu/plzenska-12/,“ uzavřel radní David Šlouf


The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Jarní servisní akce

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka