Plzeň připravuje úpravu křižovatky Univerzitní–Dobřanská

Město Plzeň začne v letošním roce se zpracováním projektové dokumentace na zkapacitnění křižovatky Dobřanská x Univerzitní.

První veřejné kluziště v Plzni

Křižovatka v současné době kapacitně nevyhovuje, v budoucnu bude dopravně řešena světelnou signalizací. Informativní zprávu ke zpracování projektové dokumentace vzali na vědomí při svém posledním jednání radní města Plzně. Finanční prostředky na projektovou dokumentaci jsou alokovány ve schváleném rozpočtu Správy veřejného statku města Plzně.

„Křižovatka Dobřanská x Univerzitní v současnosti již kapacitně nevyhovuje, tvoří se kolony ve směru od Valchy, Lhoty a Litic. Ve špičce křižovatkou projede přibližně 1300 vozidel za hodinu, denní intenzita se pak pohybuje okolo 18 tisíc vozidel. Správa veřejného statku města Plzně připravila dvě varianty budoucího řešení této křižovatky – světelně řízená a okružní. Rada městského obvodu Plzeň 3 a Komise pro dopravu Rady města Plzně schválila přípravu úpravy křižovatky na světelně řízenou s rozšířením větve ze směru od Valchy na samostatné pruhy pro odbočení vlevo a vpravo. Z kapacitního posouzení navrhované světelně řízené křižovatky vyplývá, že ve všech směrech zůstává kapacitní rezerva, nejmenší přitom je 44 procent. Náklady na vybudování jsou odhadovány ve výši sedm až deset milionů korun,“ vysvětlil náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Druhá varianta navrhovala kruhový objezd s vnějším průměrem 34 metrů, kdy tento rozměr umožňuje průjezd i nákladní dopravě. Průměrná kapacita kruhového objezdu byla stanovena na 20 až 25 tisíc vozidel za den. Odhadované náklady dosahovaly částky 15 až 20 milionů korun.

Ondřej Vohradský ze Správy veřejného statku města Plzně připomíná, že kapacita okružní křižovatky a křižovatky řízené světelnou signalizací by byla zhruba stejná. „V případě budoucí zástavby ploch na Valše má oblast Nové Valchy ve směru kolem útulku pro psy a přes Borská pole navržené ještě další dopravní napojení,“ doplnil Ondřej Vohradský.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby