Plzeň se podílí na přípravě konference o domácím násilí

„Šance řešit tuto společně“ je název konference věnující se tématu domácího násilí, která se koná ve čtvrtek 4. 11. 2021 od 9.00 do 16.00 hod v kulturním centru Moving Station v Plzni. Cílem konference je odborná diskuse nejen o domácím násilí j...

weby na míru UNIWEB

„Šance řešit tuto společně“ je název konference věnující se tématu domácího násilí, která se koná ve čtvrtek 4. 11. 2021 od 9.00 do 16.00 hod v kulturním centru Moving Station v Plzni. Cílem konference je odborná diskuse nejen o domácím násilí jako takovém, ale zejména o možnostech intenzivnější a efektivnější spolupráce mezi jednotlivými aktéry v Plzeňském kraji, kteří se jím profesně zabývají. Zastavit násilí, pracovat s násilnou osobou a zejména poskytnout oběti potřebnou podporu je možné jen společným úsilím subjektů jako jsou lékaři, školy, policie, soudy, orgány sociálně-právní ochrany dětí, poradny, terapeutická centra pro práci s obětí a násilnou osobou a další organizace zabývající se ochranou násilím ohrožených osob či prací s původci násilí.Domácí násilí je důležité celospolečenské téma a má velké negativní dopady na ty, kteří jsou mu vystaveni. Díky intimnímu prostředí, ve kterém probíhá, je velmi obtížně zjistitelné a často zůstává skryté. O jak silné téma se jedná, ilustruje například společný výzkum agentury Nielsen Admosphere a organizace Liga otevřených mužů. Ten dokládá, že některé z forem násilí v blízkých vztazích se dopouští každý desátý Čech starší 15ti let.
Na konferenci přijali pozvání odborníci z různých sfér, kteří se profesně zabývají prací s násilím. Dorazí zástupci probační a mediační služby, organizací ROSA, Bílý kruh bezpečí, Konsent, Poradny pro ženy a dívky, ale také Policie ČR, sociálního odboru města či advokátů. Účastníci se mohou v dopoledním bloku těšit na představení jednotlivých organizací. Následovat bude panelová diskuse na téma práce s oběťmi domácího násilí, v níž diskutující nastíní možnosti pomoci z hlediska svých pravomocí, kompetencí a dovedností. Společně tak budou hledat, jak se vzájemně co nejlépe doplnit, aby podpora byla komplexní a neopomněla se žádná oblast pomoci od sociální, psychologické, zdravotní, až po tu právní. Konferenci v odpoledních hodinách uzavřou dva bloky praktických workshopů. Ty se budou věnovat zvládání vzteku a práci s agresí ve výchově. Promítat se bude také animovaný film Zuřivec norské organizace ATV, který se používá v mnoha odvětvích práce s násilím.Workshopy v odpoledních hodinách budou probíhat paralelně. Zápis na konkrétní workshop proběhne současně s prezencí v den konference na místě. Pokud již nyní víte, kterému dáváte přednost, informujte nás o tom spolu s přihlášením na akci. Účast na workshopech je limitována maximálním počtem účastníků (25 - 30 zájemců).Přihlášky je nutné zaslat nejpozději do 25. října na adresu tereza.kralova@clovekvtisni.cz .
Vstup na akci je podmíněn očkováním proti onemocnění covid-19, platným testem či dokladem o prodělání nemoci dle platného nařízení. Podmínkou je také ochrana dýchacích cest. Vše bude na místě kontrolováno.Celá konference se uskuteční pod záštitou Magistrátu města Plzně, ve spolupráci s organizacemi Člověk v tísni, Liga otevřených mužů a Diakonie Západ.


FESTIVAL BONJOUR PLZEŇ 2021

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
st 13.10.2021 10:320 +
 
FESTIVAL BONJOUR PLZEŇ 2021

Hlavní zprávy

 

Loop jazz SIDE B
uniweb weby