Plzeň uzavře s PMDP smlouvu na 15 let o provozování MHD

Město Plzeň uzavře se stoprocentně vlastněnou akciovou společností Plzeňské městské dopravní podniky novou smlouvu, na jejímž základě bude v Plzni příštích 15 let zajišťována a financována veřejná doprava.


Dopravce bude nově definován jako tzv. vnitřní provozovatel. Uzavřením smlouvy město jednak naplňuje požadavek legislativy Evropské unie, zároveň získává pro celé období platností smlouvy jasnou představu o tom, jak velký nárok na finanční kompenzaci pro rozpočet města bude veřejná doprava mít, a to při naplnění předem přesně jasně daných parametrů, jako je celkový objem kilometrů, ale i standardy kvality vozového parku.

„Také pro dopravce jsou ujednání smlouvy přínosné v tom smyslu, že získá na delší časové období jistotu definovaných pravidel pro stanovování veškerých nákladů spojených s provozováním MHD i výše přiměřeného zisku, pochopitelně indexovaných dle objektivních makroekonomických ukazatelů. Smlouva je zároveň ve svých ustanoveních i finančním modelu pružná, aby vedení města mohlo i nadále reagovat na aktuální vývoj i finanční situaci a měnit dle momentální potřeby celkový rozsah objednávky, případně upravovat i skladbu vozového parku nebo poměr jednotlivých typů vozidel,“ přiblížil Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí. V současné době platná smlouva o závazku veřejné služby končí 31. prosince 2023. Uzavření nové smlouvy schválili zastupitelé.

„Městská hromadná doprava v Plzni je na velmi vysoké úrovni nejen v rámci České republiky, ale v rámci celé Evropy. Uzavřená smlouva je závazkem a zároveň garancí pro obě smluvní strany. Kromě toho znamená jistotu také pro zaměstnance dopravních podniků a samozřejmě pro klíčové uživatele, kterým jsou cestující. V dalších patnácti letech nás čeká doprava s nižší uhlíkovou stopou i rozvoj linek, i to uzavřená smlouva reflektuje,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

„Rád bych touto cestou poděkoval zástupcům města za věcný a konstruktivní přístup při nastavování pravidel dlouhodobého fungování. Pro naši společnost znamená tento kontrakt dlouhodobou jistotu na straně jedné, ale zároveň i nová rizika, která jsme museli v souladu s legislativou na sebe převzít, na straně druhé. To bude na nás klást vyšší nároky, se kterými se budeme muset vypořádat. Nadále tak chceme a budeme našim cestujícím poskytovat kvalitní veřejnou službu v oblasti mobility, která přispívá k dalšímu úspěšnému růstu města,“ uvedl generální ředitel Plzeňských městských dopravních podniků Jiří Ptáček.

The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka