Plzeň vstoupí do spolku Partnerství pro městskou mobilitu

Partnerství pro městskou mobilitu je zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je integrovaný přístup k dopravě a veřejnému prostoru ve městech.


Spolek sdružuje již více než 60 českých měst, krajů i soukromých subjektů usilujících o vyváženost všech druhů dopravy ve městě. Vstup města do spolku musí ještě schválit zastupitelé.  

„Město si od členství mimo jiné slibuje, že bude mít přímý vliv na tvorbu vládní koncepce městské mobility a další legislativy. Očekává také lepší přístup k informacím a poradenství, spolupodílení se na vytváření dotačních programů pro města a obce, možnost realizovat pilotní projekty s partnery ze soukromého sektoru a čerpat i další výhody plynoucí z členství, například volný vstup na odborné konference a semináře,“ uvedl náměstek plzeňského primátora pro dopravu a životní prostředí Michal Vozobule.

Cílem spolku je zejména vytvářet podmínky pro města a obce, aby mohly realizovat své projekty v oblasti městské mobility, veřejného prostoru vlídného k lidem či zavádění inovačních technologií. Spolupracuje s více než s šedesáti městy všech velikostí a také se silnými partnery ze soukromého i veřejného sektoru. Má rovněž odborné zázemí několika univerzit v čele s Fakultou dopravní ČVUT v Praze. Od roku 2013 se mu podařilo prosadit celou řadu změn v legislativě i realizovat konkrétní projekty ve městech a obcích.

Jeho členy jsou například Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Karlovy Vary, Klatovy, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Praha, Svazek obcí Domažlicka, Valašské Meziříčí či Zlín.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČEZ - Čistá energie zítřka

Hlavní zprávy

 

Nová Škoda Kamiq - Akční modely Fresh