Plzeň vyhlásila dotační program na podporu sociální oblasti

Město Plzeň vyhlásilo dotační program Služby a činnosti v sociální oblasti pro rok 2020.


Vyhlášení programu s alokovanou částkou 1,5 milionu korun schválili radní města. Sběr žádostí dotačního programu proběhne od 24. do 26. února 2020.

„Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně již dlouhodobě vyhlašuje dotační program zaměřený na podporu služeb, jež nepodléhají zákonu o sociálních službách, ale pro občany města Plzně jsou velkým přínosem. Podporované služby rozvíjejí základní síť sociálních služeb pro všechny cílové skupiny na území krajské metropole. Tyto služby není možné dotovat prostřednictvím dotačního programu Kofinancování sociálních služeb. V loňském roce došlo k rozšíření dotačního programu o aktivity z oblasti integrace cizinců, podpory menšinových aktivit nebo nově o paliativní péči,“ vysvětlila náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková.

V roce 2020 budou podpořeny dotační priority v oblasti dobrovolnictví a aktivní zapojení občanů města Plzně do komunity, ve které žijí, podpora klientů při přechodu z pracovní rehabilitace na otevřený trh práce, aktivní život seniorů, mezigenerační aktivity a celoživotní vzdělávání seniorů, osvěta v péči o osoby s poruchou autistického spektra, podpora organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné občany či zvyšování informovanosti ohrožené mládeže. Finanční podporu získají také preventivní služby na podporu funkčnosti rodiny, aktivity podporující integraci cizinců a menšinových aktivit na území města Plzně a město z tohoto programu podpoří již zmíněnou mobilní specializovanou paliativní péči nebo domácí péči.

„V letošním roce je ve vyhlášeném dotačním programu alokována stejná finanční částka jako v roce loňském, tedy 1,5 milionu korun. V roce 2019 přijal náš odbor 34 žádostí na 46 projektů, v celkovém objemu 2,7 milionu korun,“ uvedla vedoucí magistrátního odboru sociálních služeb Alena Hynková a doplnila: „Limit na jednu žádost je stanoven na 100 tisíc korun pro žádost s jedním projektem, 200 tisíc korun pro žádost s dvěma a více projekty a 50 tisíc korun pro projekty týkající se aktivit podporující integraci cizinců a menšinových aktivit na území města Plzně.“

Sběr žádostí dotačního programu proběhne od 24. do 26. února 2020. Žádost je možné podat osobně na Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně, Martinská 2, na podatelně Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo datové schránky. Více informací, včetně podmínek dotačního programu, formulářů žádosti naleznou zájemci na stránkách www.socialnisluzby.plzen.eu v sekci Dotační programy.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Velikáni filmové hudby Vol. II

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby