Plzeň zřídí u ZŠ v Bolevci technologické centrum

Plzeň připravuje vznik takzvaného technologického centra, a to při své Bolevecké základní škole.

Cílená propagace v Plzni

Rozšíří tak zaměření školy, jež se dosud orientovala na sport, jazyky a umělecké obory. Na stavební úpravy a vybavení centra město pro letošní rok vyčlenilo 5,8 milionu korun. Žáci tak budou mít k dispozici například moderními stroji a nářadím vybavenou dřevodílnu, ale i přírodovědnou část včetně učebny cizích jazyků. 

„Centrum vznikne na škole v Bolevci, vybudujeme jej v suterénu původní budovy školy, v jejichž horních patrech funguje základní umělecká škola a též družiny a třídy základní školy. Cílem je podnítit u dětí vztah k technice a zlepšit také jejich manuální zručnost,“ vysvětlila radní pro oblast školství Lucie Kantorová.

Technologické centrum Bolevecké ZŠ bude mít přírodovědnou část, kterou se již částečně podařilo zrealizovat díky finanční podpoře EU, prostřednictvím nástroje ITI (Integrované teritoriální investice) plzeňské metropolitní oblasti, a která zahrnula stavební úpravy učeben, nový bezbariérový přístup a vybavení odborných učeben přírodních věd v novějších pavilonech školy. Druhou část nově budou tvořit dílny a učebna cizích jazyků. „Díky stavebním úpravám vznikne dřevodílna s přípravnou a skladem materiálu i zázemím, tedy šatnou pro žáky, bezbariérovými toaletami, zázemím pro učitele, sprchami. Projekt také počítá s vybudováním bezbariérového postranního vchodu u původní budovy, jenž zajistí přístup k dřevodílně, a také dvou plošin pro přístup k současným dílnám v hlavní budově,“ doplnila Lucie Kantorová. V učebně jazyků budou upraveny podlahy, stěny i zavedena počítačová síť. Peníze z projektu půjdou i na vybavení učebny a dřevodílny. Pořízeny budou montážní stoly, nářadí, materiál, stavebnice, do učebny jazyků počítače, interaktivní tabule, audiosouprava, nábytek.
 
Bolevecká ZŠ obdržela na projektovou přípravu investiční příspěvek z rozpočtu města. Nyní dokončuje projektovou přípravu, a pokud projekt schválí zastupitelé, bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. Náklady na vlastní realizaci včetně vybavení se předpokládají ve výši do 9 milionů korun. Smlouva se zhotovitelem bude uzavřena tak, aby v roce 2020 bylo profinancováno maximálně 5,8 milionu korun v rámci jedné etapy. Magistrátní odbor školství, mládeže a tělovýchovy má ve schváleném výhledu na rok 2021 alokovánu částku celkem sedm milionů korun na technické vzdělávání. Ostatní zdroje budou využity na posílení grantových programů v oblasti vzdělávání a nákup souprav pro technické vzdělávání v rámci mateřských škol.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Nový Superb

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka