Plzni se daří snižovat počty volných bytů

K 31. říjnu 2015 mělo město Plzeň ve svém majetku volných 641 bytů, v polovině letošního roku bylo volných pouze 492 bytů.

Jarní servisní akce AUTO CB

Snižování počtu volných bytů se daří od roku 2015 díky navýšení rozpočtu Bytového odboru Magistrátu města Plzně a to na správu bytů nad rámec běžného rozpočtu.

„Na konci roku 2015 došlo k navýšení rozpočtu o 15 milionů korun na opravy volných bytů. Jednalo se o prostředky z přebytku rozpočtu v roce 2015. Nevyčerpaných 12 milionů korun bylo následně převedeno do roku 2016 a zároveň byl rozpočet na správu navýšen o dalších 25 milionů korun. V tomto případě se jednalo o část finančních prostředků získaných z prodeje 12 domů. V roce 2016 bylo vyčerpáno celkem na opravy volných bytů 31,8 milionu korun, zbylých 5,2 milionu korun jsme převedli do roku 2017, kdy byl opět navýšen rozpočet o 23 milionů korun z prodeje domů. V minulém roce jsme tedy využili 28,2 milionu korun. Díky těmto finančním prostředkům postupně došlo k opravám vyššího počtu bytů a jejich následnému obsazení vybranými uchazeči,“ popsal financování oprav volných bytů radní pro správu městských nemovitostí David Šlouf.

„Z přidělených finančních prostředků nad rámec rozpočtu bylo opraveno 274 bytů. Průměrná cena oprav jednoho volného bytu vyšla na 216 tisíc korun včetně 15% DPH. Nejprve byly opravovány byty s nižší předpokládanou cenou. Byty následně byly nabízeny zájemcům z řad žadatelů o městský byt. Z takto opravených bytů bylo inkasováno k polovině letošního roku nájemné ve výši 15,7 milionu korun,“ vysvětlil Zdeněk Švarc, vedoucí Odboru bytového Magistrátu města Plzně.

O městské byty je velký zájem, od začátku roku do začátku srpna bylo zveřejněno 24 bytů k pronájmu, na něž bylo podáno celkem 1570 přihlášek. Extrémní zájem je o byty s podlahovou plochou mezi 40 až 65 m2, na které je podáváno přes sto přihlášek na byt.

Z dlouhodobě volných bytů, které nebyly řešeny, a jichž bylo v říjnu 2015 celkem 311, je nyní určeno k opravě pouze 58 bytů, z čehož je 21 bytů v domech určených k prodeji či ke směně, jejž se obvykle neopravují. Zbývá tak pouze 37 volných bytů, jež vyžadují zejména zásahy do stavební konstrukce celého domu, například se jedná o přízemní byty se spodní vlhkostí či některé velkometrážní byty, které není možné rozdělit či jinak vhodně upravit.

The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka