Policisté: V nouzovém stavu platí vyšší tresty

Spáchání určitých trestných činů v době nouzového stavu země je okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby. Policisté tento institut užívají.

Jarní servisní akce AUTO CB

 Dne 12. března 2020 v 14:00 hodin byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen nouzový stav ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. Tento stav přinesl krizová opatření, mezi které patří například znovuzavedení kontrol na uzavřené části státních hranic a dohled nad dodržováním dalších omezení vyplývajících z nouzového stavu.

 Policisté Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje však i mimoto nadále plní své úkoly vyplývající ze zákona o Policii České republiky, chrání bezpečnost osob a majetku, dohlížejí na veřejný pořádek a bezpečnost a plynulost silničního provozu. V souvislosti s tím důsledně upozorňují na fakt, že spáchání určitých trestných činů v době nouzového stavu země je okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby. Jedná se o krádeže, podvody, šíření poplašné zprávy.

 "Zvláště uživatele sociálních sítí upozorňujeme na to, že svými nepravdivými příspěvky týkajícími se nejen koronaviru mohou naplnit skutkovou podstatu trestného činu šíření poplašné zprávy. Za stavu ohrožení státu bude pachatel tohoto trestného činu potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let," říká mluvčí krajských policistů Dagmar Brožová.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka