Předmanželská smlouva: Dává smysl i kvůli nemovitosti?

Předmanželská smlouva už dávno není jen záležitostí milionářů. Podle dat Notářské komory ČR ji v roce 2019 sepsala skoro čtvrtina českých párů. Čím dál víc lidí totiž chce mít nad svým majetkem kontrolu. Nejen kvůli rozvodu, ale i dluhům manžela či manželky.

potisk adapt print

Co se s majetkem děje po svatbě

V den, kdy si s partnerem či partnerkou řeknete své „ano“, se nemění jen vaše příjmení, ale taky jmění. Vybrat si tak můžete z těchto dvou variant:

1. Společné jmění manželů

Vzniká hned dnem svatby a znamená, že vše, co od té doby jeden z manželů koupí nebo získá (např. nemovitost, auto, ale i výplata či dluhy), automaticky patří i tomu druhému. V případě rozvodu se pak musí oba majetkově vypořádat a společné jmění nějak rozdělit – sami, nebo za pomocí soudu.

2. Smluvený majetkový režim

Pokud se rozhodnete, že společné jmění manželů nechcete, můžete o tom uzavřít smlouvu, kde si určíte, komu bude co patřit. Taková smlouva o majetkovém režimu se pak nazývá buďto předmanželská, nebo manželská podle toho, jestli jste ji uzavřeli ještě před svatbou, nebo už jako manželé.

V obou smlouvách si můžete nastavit:

 • režim oddělených jmění, díky kterému budete mít i po svatbě každý svůj vlastní majetek i své vlastní dluhy.
 • zúžení společného jmění, kdy ze společného majetku odeberete věci, které chce vlastnit pouze jeden z vás.
 • rozšíření společného jmění, kdy do společného majetku naopak přidáte věci, které chcete vlastnit ve dvou.

Nemovitost a předmanželská smlouva. Proč ji radši sepsat?

Pokud nebudete mít předmanželskou smlouvu a pořídíte si během manželství nemovitost primárně pro sebe (např. byt k pronájmu, kancelář, ateliér či chatu, o které celý život sníte), nebude patřit jen vám, ale i vašemu manželovi či manželce. A to bez ohledu na to, čí peníze jste ke koupi použili.

Kdyby došlo k rozvodu, měli byste tak jen několik možností, jak s nemovitostí naložit. Mohli byste ji společně prodat a rozdělit si peníze. Nebo ji ponechat jednomu z páru a toho druhého vyplatit. Případně můžete nemovitost převést do podílového vlastnictví a každý se starat o svůj podíl.

Poslední případ ale dobře zvažte
. Kdybyste totiž chtěli nemovitost v budoucnu prodat, nemůžete to udělat bez svolení toho druhého. A jestliže se s druhou stranou nedohodnete, přichází v úvahu pouze prodej spoluvlastnického podílu. Nad nemovitostí, kterou jste si dost možná kdysi koupili sami ze svých peněz, tak ztrácíte úplnou kontrolu. Předmanželskou smlouvou se všem zmíněným scénářům vyhnete. A navíc si ušetříte spoustu starostí.

Jak sepsat předmanželskou smlouvu

Předmanželskou smlouvu musíte vždy uzavřít u notáře. Ten vám ji pomůže i sepsat, pokud si nevíte rady, jak na to. Cena sepsání záleží na výši ceny majetku, který do smlouvy zahrnete. Jestliže není cena majetku ve smlouvě vyčíslená, zaplatíte za její sepsání zhruba 3 000–5 000 Kč.

Každá předmanželská smlouva pak musí podle §63 zákona č. 358/1992 Sb. obsahovat:

 1. Místo, den, měsíc a rok sepsání smlouvy a ověření notářem
 2. Jméno, příjmení a sídlo notáře
 3. Jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo účastníků, jejich zástupců, svědků, důvěrníků, případně tlumočníků
 4. Prohlášení o tom, že jsou oba snoubenci způsobilí k právním úkonům
 5. Způsob ověření totožnosti účastníků, svědků, důvěrníků, zmocněnců a tlumočníků
 6. Obsah smlouvy
 7. Údaj o schválení zápisu po přečtení jednotlivými účastníky
 8. Podpisy účastníků (jejich zástupců, důvěrníků), svědků a tlumočníků
 9. Otisk úředního razítka notáře a jeho podpis

Komerční sdělení. Zdroj foto a text: inzerent

Autor: REGIONPLZEN.CZ Článek může obsahovat komerční sdělení.

NetConcert Angelique Kidjo

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Tribute2 Headhunters

Hlavní zprávy

 

NetConcert Music by Frank Zappa
uniweb weby