Předmanželská smlouva: Dává smysl i kvůli nemovitosti?

Předmanželská smlouva už dávno není jen záležitostí milionářů. Podle dat Notářské komory ČR ji v roce 2019 sepsala skoro čtvrtina českých párů. Čím dál víc lidí totiž chce mít nad svým majetkem kontrolu. Nejen kvůli rozvodu, ale i dluhům manžela či manželky.


Co se s majetkem děje po svatbě

V den, kdy si s partnerem či partnerkou řeknete své „ano“, se nemění jen vaše příjmení, ale taky jmění. Vybrat si tak můžete z těchto dvou variant:

1. Společné jmění manželů

Vzniká hned dnem svatby a znamená, že vše, co od té doby jeden z manželů koupí nebo získá (např. nemovitost, auto, ale i výplata či dluhy), automaticky patří i tomu druhému. V případě rozvodu se pak musí oba majetkově vypořádat a společné jmění nějak rozdělit – sami, nebo za pomocí soudu.

2. Smluvený majetkový režim

Pokud se rozhodnete, že společné jmění manželů nechcete, můžete o tom uzavřít smlouvu, kde si určíte, komu bude co patřit. Taková smlouva o majetkovém režimu se pak nazývá buďto předmanželská, nebo manželská podle toho, jestli jste ji uzavřeli ještě před svatbou, nebo už jako manželé.

V obou smlouvách si můžete nastavit:

 • režim oddělených jmění, díky kterému budete mít i po svatbě každý svůj vlastní majetek i své vlastní dluhy.
 • zúžení společného jmění, kdy ze společného majetku odeberete věci, které chce vlastnit pouze jeden z vás.
 • rozšíření společného jmění, kdy do společného majetku naopak přidáte věci, které chcete vlastnit ve dvou.

Nemovitost a předmanželská smlouva. Proč ji radši sepsat?

Pokud nebudete mít předmanželskou smlouvu a pořídíte si během manželství nemovitost primárně pro sebe (např. byt k pronájmu, kancelář, ateliér či chatu, o které celý život sníte), nebude patřit jen vám, ale i vašemu manželovi či manželce. A to bez ohledu na to, čí peníze jste ke koupi použili.

Kdyby došlo k rozvodu, měli byste tak jen několik možností, jak s nemovitostí naložit. Mohli byste ji společně prodat a rozdělit si peníze. Nebo ji ponechat jednomu z páru a toho druhého vyplatit. Případně můžete nemovitost převést do podílového vlastnictví a každý se starat o svůj podíl.

Poslední případ ale dobře zvažte
. Kdybyste totiž chtěli nemovitost v budoucnu prodat, nemůžete to udělat bez svolení toho druhého. A jestliže se s druhou stranou nedohodnete, přichází v úvahu pouze prodej spoluvlastnického podílu. Nad nemovitostí, kterou jste si dost možná kdysi koupili sami ze svých peněz, tak ztrácíte úplnou kontrolu. Předmanželskou smlouvou se všem zmíněným scénářům vyhnete. A navíc si ušetříte spoustu starostí.

Jak sepsat předmanželskou smlouvu

Předmanželskou smlouvu musíte vždy uzavřít u notáře. Ten vám ji pomůže i sepsat, pokud si nevíte rady, jak na to. Cena sepsání záleží na výši ceny majetku, který do smlouvy zahrnete. Jestliže není cena majetku ve smlouvě vyčíslená, zaplatíte za její sepsání zhruba 3 000–5 000 Kč.

Každá předmanželská smlouva pak musí podle §63 zákona č. 358/1992 Sb. obsahovat:

 1. Místo, den, měsíc a rok sepsání smlouvy a ověření notářem
 2. Jméno, příjmení a sídlo notáře
 3. Jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo účastníků, jejich zástupců, svědků, důvěrníků, případně tlumočníků
 4. Prohlášení o tom, že jsou oba snoubenci způsobilí k právním úkonům
 5. Způsob ověření totožnosti účastníků, svědků, důvěrníků, zmocněnců a tlumočníků
 6. Obsah smlouvy
 7. Údaj o schválení zápisu po přečtení jednotlivými účastníky
 8. Podpisy účastníků (jejich zástupců, důvěrníků), svědků a tlumočníků
 9. Otisk úředního razítka notáře a jeho podpis

Komerční sdělení. Zdroj foto a text: inzerent

Autor: REGIONPLZEN.CZ Článek může obsahovat komerční sdělení.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Auto CB - Nová Škoda Kodiaq

Hlavní zprávy

 

Auto CB - Nová Škoda Kodiaq