Přeshraniční odborné praxe v Plasích se po koronavirové pauze opět rozjely naplno

Střední odborné školy z Plas a německého Neustadtu obnovily po koronavirové pauze realizaci přeshraničních praxí pro své žáky. Na své stáže realizované u farem v okolí Plas dorazila první čtveřice studentů z Německa.

weby na míru UNIWEB

Financování praxí oběma směry zajišťuje Koordinačnícentrum česko-německých výměn mládeže Tandem ze zdrojů Česko-německého fondu budoucnosti.

V rámci Programu podpory odborných praxí nabízeného Tandemem mají žáci středních škol, učilišť a studenti vyšších odborných škol ve věku od 16 let možnost absolvovat stáž v sousední zemi. Na dvoutýdenní pobyt k zemědělcům v okolí Plas přijeli čtyři studenti třetích ročníků oboru zemědělství z německé školy Staatliches Berufliches Schulzentrum Neustadt an der Waldnaab. Praktikanti se začlenili do běžného života farmářů, bydlí vrodinách a pracují na statku.

Dva ze žáků jsou aktuálně na Farmě Janko ve Vysoké Libyni. „Pomáhají zaměstnancům například sekat trávu a manipulovat se senem, krmí ovce a slepice, asistují u včel, učí se manipulovat se zemědělskou technikou včetně její údržby,“ informuje majitel Lukáš Janko, který už řadu let působí v roli hostujícího zemědělce pro žáky z Německa.

„Pan Janko přijímá studenty pravidelně a velmi hezky se o ně stará,“ vysvětluje koordinátorka česko-německých výměn a zároveň učitelka Gymnáziaa Střední odborné školy PlasyKateřina Müllerová. „Když mají lidé společnou lásku k půdě a zvířatům, lehce najdou také společnou řeč. Důkazem je to, že pan Janko zůstává s praktikanty v kontaktu i po ukončení praxe a dodnes se s některými z nich navštěvuje. Mimochodem je bývalým studentem naší školy,“ prozrazuje s úsměvem.

Její slova potvrzuje i skutečnost, že letos na Farmu Janko přijel znovu pracovat i jeden z někdejších absolventů programu. „Po ukončení studia jsem se rozhodl se sem na rok vrátit. Pro další studium směřující k titulu Meister potřebuji získat roční zkušenosti a přišlo mi ideální nasbírat je právě v zahraničí. Na praxi se mi tady tenkrát moc líbilo,“ doplňuje Frank Riedl. Český farmář tak zaměstnává německého absolventa zemědělství.

 Díky letité zkušenosti s praktikanty si škola vybudovala dobré vztahy s farmáři, kteří se na praktikanty pokaždé těší. „To platí bez rozdílu v Česku i Německu. Nejednou se stalo, že se díky nově získaným kontaktům uskutečnila následně exkurze pro celou třídu. Pro studenty školy je to vždy příležitost k navázání spolupráce s farmáři za hranicemi a získání cenných zkušeností v oboru,“ dodává Müllerová.

Partnerství mezi českou (Gymnázium a Střední odborná škola Plasy) a bavorskou školou (Staatliches Berufliches Schulzentrum Neustadt an der Waldnaab) trvá už 15 let. Bez újmy přečkalo i dvouletou koronavirovou pauzu, školy byly v kontaktu a neustále monitorovaly možnosti pro realizaci praxí žáků v Česku i Německu. Po uvolnění opatření školy navázaly na předchozí spolupráci.

 Tyto dvě školy od Tandemu na praxe každý rok vyčerpají průměrně 120 tisíc korun. Finanční příspěvek je určen na ubytování a stravování, pojištění, dopravu a tzv. „přípravné dny“. Ty jsou u každé praxe velmi důležité. „Přípravné dny s jazykovou animací a orientací v místě praxe jsou taková naše specialita,“ prozrazuje koordinátorka  Programu podpory odborných praxí Jarmila Půbalová z Koordinačního centra česko-německých výměn Tandem a pokračuje: „Praktikanti v prvních dnech nepracují na farmě, ale učí se jezdit po městě, orientovat podle základních bodů, seznamují se s místními zvyklostmi a osvojují si obecnou i odbornou slovní zásobu, která se koná formou jazykové animace. Vyškolení animátoři Tandemu je naučí základní fráze potřebné pro běžné dorozumění. Tento způsob zprostředkuje cizí jazyk nenásilnou formou,“ dodává.

Tandem zájemcům o přeshraniční praxe pomáhá nejen nalézt vhodného partnera na druhé straně hranice, ale také motivované studenty, kteří nemají strach z pár týdnů strávených za hranicemi. Zejména u německých studentů to vyžaduje kuráž, protože se česky většinou neučí. „Cítím po každé realizované praxi obrovskou radost,“ říká Jarmila Půbalová z Tandemu. „Máme hodnocení všech odborných praxí a zpětná vazba studentů je pokaždé velmi pozitivní. Tito mladí lidé získávají reálné zkušenosti v zahraničí, často se vůbec poprvé vydají mimo komfortní zónu své rodiny. Výzvou je pro ně občas i jazyk samotný – to platí obzvlášť pro německé studenty, kteří se češtinu ve škole neučí, a přesto se zvládnou bez problémů domluvit a dokonce naučit základní české fráze,“  doplňuje.

Tandem žádá o prostředky u Česko-německého fondu budoucnosti a evropského programu Erasmus+ a tyto finance dále přerozděluje školám přihlášeným do Programu podpory odborných praxí. Ten je nejdéle fungujícím programem u Tandemu.

NetConcert Bobby Shew

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

NetConcert Brecker Brothers Band Reunion
uniweb weby