Přijďte se seznámit s tím, jaká proměna čeká Papírenský park

Město Plzeň chce z Papírenského parku na Slovanech opět udělat příjemné místo, kam by Plzeňané mohli chodit relaxovat. Snaží se celý park získat do své správy a je připravena studie na jeho revitalizaci.

Cílená propagace v Plzni

Ve studii byly zohledněny i přání a připomínky občanů vzešlé z dotazníkového šetření. Se studií se mohou Plzeňané seznámit na veřejném jednání, které se koná 12. října 2023 od 17 hodin v Café Papírna. Zvána je široká veřejnost. 

„Papírenský park má nejen hodnotu přírodní, ale také historickou. Město Plzeň má ve své správě jen jeho malou část, a to ve výpůjčce. Jednáme s majitelem, abychom do naší správy získali park celý. Chceme být připraveni, až se tak stane. Proto jsme už pořádali mezi obyvateli Plzně dotazníkové šetření, v němž mohli vyjádřit, jak by si přáli, aby park v budoucnu vypadal, a zadali jsme ke zpracování studii na jeho proměnu,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Studii zpracovala architektonická kancelář Sendler-Radilová a právě její představitelé – architekti Zdeněk Sendler a Lucie Radilová – návrh revitalizace Papírenského parku veřejnosti představí. 

„Zvána je široká veřejnost a není nutná žádná registrace předem. Lidé se mohou ke studii vyjádřit. Bude prostor i na dotazy,“ pozval na setkání náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar, do jehož gesce spadá také Správa veřejného statku města Plzně. „Papírenský park je důležitou součástí Slovan. A má jí být i do budoucna. V jeho okolí je plánována bytová výstavba, a tak příjemné místo k odpočinku i procházkám a setkávání by v něm měli najít všichni obyvatelé této plzeňské čtvrti, a nejenom oni. Papírenský park má propojit starou zástavbu s tou novou a také by se jím mělo dát projít ze Slovan k řece Radbuze,“ vysvětlil Aleš Tolar, jenž se setkání s občany také zúčastní.

„O dotazníkové šetření k tématu obnovy Papírenského parku byl na začátku léta značný zájem, celkem jsme získali 488 odpovědí. Výstupy jsme předali architektům, kteří park navrhují. Nejvíce oceňovanými hodnotami Papírenského parku jsou mezi respondenty klid, přírodní ráz a vzrostlé stromy, což si přejí zachovat. Jako negativum byl zmiňován současný zanedbaný vzhled parku. Lidé si přeji především místa k odpočinku, možnost občerstvení, WC i hrací prvky pro mladší děti,“ přiblížila výsledky Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci západní Čechy. Právě tato nezisková organizace připravila dotazníkové šetření a organizuje také veřejnou debatu ve čtvrtek 12. října od 17 do 19 hodin v Café Papírna na Slovanech.

Fotogalerie
The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka