Přírodu pomohou v kraji ochránit čtyři miliony

Dotace Adaptační opatření v ochraně přírody bude poskytována zejména na praktická opatření ke zvyšování, případně zachování druhové rozmanitosti.

SEO UNIWEB

Dále ochranu biotopů a stanovišť zvláště chráněných a vzácných druhů, údržbu významných stromů, zachování původních krajových odrůd ovocných dřevin a zakládání, obnovu a údržbu neprodukčních sadů ve volné krajině se zaměřením na původní krajové odrůdy ovocných dřevin, údržbu a zřizování naučných stezek s tématem ochrany přírody, pořízení základního mobiliáře a vybavení pro potřeby praktické výuky ekologické výchovy, výsadbu ve volné krajině, obnovu nebo zakládání větrolamů a trvalých rozčleňovacích pásů s dřevinami a podporu netradičních forem výuky, školních a mimoškolních aktivit v oblasti EVVO.

Celkem budou rozděleny 4 miliony korun. Dotační program bude vyhlášen do 21. 1. 2021, příjem žádostí bude probíhat od 22. 2. do 15. 3. 2021.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
gif auto cb 2021

Hlavní zprávy

 

auto cb gif 2021
seo uniweb