Prvňáci získají permanentku do Techmanie a Plzeňskou kartu zdarma

Žáci z plzeňských základních škol mají možnost v létě si na příměstských táborech zopakovat či doplnit učivo, ale zároveň zažít mnoho zábavy při edukativních doplňujících programech.

weby uniweb

V rámci výzvy ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy LETNÍ KEMPY 2021 uspěly se svojí žádostí jak Krašovská Aktivity centrum, tak Techmania Science Center. Kempy pro žáky jsou zdarma. O letní tábory s doučováním v Krašovské, které organizuje centrum s plzeňskými základními školami a magistrátním odborem školství, mládeže a tělovýchovy, byl tak enormní zájem, že kapacita byla naplněna během jednoho dne. Techmania stále přijímá přihlášky na letní příměstské tábory, zbývají ale už jen poslední místa. Zároveň připravilo vědecké centrum speciální akci pro budoucí prvňáčky – permanentku zdarma do Techmanie. Plzeňské městské dopravní podniky zase pro budoucí prvňáky nabízejí Plzeňskou kartu zdarma a k tomu Bonusový balíček slev.

„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo v dubnu letošního roku výzvu LETNÍ KEMPY 2021 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie covid-19,“ vysvětlila radní pro oblast školství Lucie Kantorová a dodala: „Jsem velmi ráda, že uspěly se svojí žádostí jak centrum v Krašovské, tak plzeňská Techmania. Obě organizace nabídnou vzdělávací kempy doplněné o zábavu zdarma pro žáky plzeňských škol. Kempy v Krašovské jsou určené pro žáky 1. až 6. tříd ve čtyřech turnusech, beznadějně byly obsazeny za jediný den. Stejně tak je obrovský zájem o kempy v Techmanii.“

„Cílem našich kempů v Krašovská Aktivity centru je posílení sociálních vztahů dětí, doplnění jejich dílčích znalostí a dovedností, ale i zajištění volnočasových aktivit, a to převážně pohybových. Kapacita jednoho kempu, které nabízíme od poloviny července do druhé poloviny srpna, je 15 dětí. Všechny čtyři kempy budou opakovat učivo na základě poskytnutých osnov ve spolupráci s plzeňskými základními školami a magistrátním odborem školství. Program začne vždy v osm hodin ráno a končí v 16 hodin odpoledne. V dopoledních hodinách si děti procvičí matematiku a český jazyk, pro starší zařadíme také anglický jazyk. Vše bude vedené vždy zábavnou formou. Odpolední hodiny pak budou zaměřené zejména na pohyb jako například parkour, jumping, fotbalová aréna, míčové hry, bojové sporty, zařazeny budou ale i další aktivity – základy etikety, mediální výchova či rukodělná činnost. Pro zpestření plánujeme i různé výlety do Techmanie či zoo,“ uvedla ředitelka Krašovská Aktivity centra Ilona Křížková.

Techmania Science Centrum Plzeň nabízí kempy jak pro jednotlivé žáky od 1. až po 9. třídu, tak také kempy pro učitele a jeho třídu/ školní kroužek, kdy si může příměstský kemp zorganizovat sám, nebo si vybere již předpřipravený tematický kemp a ten bude se svými žáky absolvovat. „Díky získané dotaci od ministerstva školství můžeme letos nabídnout kempy dětem zcela zdarma včetně celodenní stravy. Pobyt školní třídy v Techmanii bude pro děti jakýmsi stmelovacím týdnem, kdy jim společně strávený čas umožní opětovně posílit sociální vztahy s vrstevníky a vzájemnou spolupráci. Navíc jim podnětné prostředí science centra umožní zábavným a nenásilným způsobem doplnit některé chybějící vědomosti. Mimořádná nabídka těchto letních kempů pro školní a jiné kolektivy je nejen možností, jak dohnat společně to, co jim distanční výuka neumožnila. A nemyslím jen znalosti a informace, ale zejména ten krásný čas, kdy se svými spolužáky během roku nemohly být,“ uvedl Vlastimil Volák, ředitel centra. Nabídka posledních míst v Techmanii je na webové stránce: https://eshop.techmania.cz/letni-tabory-2021/.

Techmania Science Center zároveň nabízí budoucím prvňáčkům permanentku zdarma. Ta je platná od vystavení do 31. ledna 2022. Rodiče budoucích prvňáčků z Plzeňského kraje vyplní Žádost o permanentní vstupenku pro prvňáky a spolu s ní přinesou na recepci Techmanie Rozhodnutí o přijetí do první třídy ZŠ na školní rok 2021/2022. Permanentku lze nahrát na samostatnou kartičku nebo na Plzeňskou kartu prvňáčka. Prvňáci z Plzně mají také možnost využít akci Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma. „Akce proběhla na zdejších základních školách již po čtvrté a po vyhodnocení se rozhodly dopravní podniky s městem Plzní pokračovat v této aktivitě i letos,“ uvedla radní Lucie Kantorová. Žáci prvních tříd základních škol v Plzni mají opět možnost získat zdarma novou formu Plzeňské karty – přívěsek, který zajistí všechny funkce standardní Plzeňské karty. Více informací: https://www.plzenskakarta.cz/akce-pro-prvnacky/.

Letní tábory organizuje také městské Centrum robotiky. Jsou pro děti od 6 do 16 let, přičemž každý tábor je určen dětem užší věkové skupiny – podle zaměření. Všechny tábory probíhají od pondělí do pátku v čase 7:30 až 17:00 hodin. Účastníci mají zajištěné teplé jídlo, svačiny, pitný režim a případné vstupné. Volný je například tábor Včelka Mája.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
29. SEZONA ČNSO

Hlavní zprávy

 

Loop jazz SIDE B
uniweb weby