Radovánek slaví 40 let a chystá konferenci

Plzeňský kraj a Středisko volného času RADOVÁNEK uspořádají ve dnech 18. - 19. června 2020 odbornou konferenci na téma zájmové a neformální vzdělávání s provázáním do formálního vzdělávání.

weby na míru UNIWEB

Konference se bude konat u příležitosti 70 let zájmového vzdělávání v Plzeňském kraji a 40 let Střediska volného času RADOVÁNEK. Na její přípravě se budou podílet odborní účastníci z řad akademické obce, zřizovatelů, pedagogů, ředitelů škol a školských zařízení.

Na konferenci jsou zváni také partneři z přátelských zemí EU – Holandska, Slovinska, Německa, Norska a Finska. V rámci mezinárodní účasti představíme novou budoucnost zájmového vzdělávání, vize, mise a výstupy směřující k inovativnímu školství nejen v Plzeňském kraji a České republice, ale i v rámci Evropské unie. Ústředním tématem konference je provázání v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání s formálním vzděláváním se zaměřením na progresivní formy výchovy a vzdělávání.
     
Konference je postavená na profesionalitě zúčastněných aktérů a zaměřená nejen na vzdělavatele, ale především cílovou skupinu vzdělávaných a jejich zásadní potřeby a kvalitu vzdělávání. V Plzeňském kraji chceme inspirovat a propojovat aktéry ve vzdělávání, posilovat důvěru mezi nimi a motivovat je k dosahování společných cílů a posilování společných hodnot v oblasti vzdělávání i nad rámec jejich zákonných povinností.

Cílem vzdělávání v Plzeňském kraji je mít aktivní a odpovědné vzdělané lidi, připravené fungovat v  měnící se společnosti a reflektovat na celosvětový společensko-technologický vývoj. Je třeba změnit myšlení pedagogické veřejnosti.

Konference by měla upozornit na důležitost osobnostně sociálního rozvoje žáka každé školy a školského zařízení. Pedagogové by měli využívat důsledně pedagogickou diagnostiku a kooperovat s dalšími partnery v zájmu rozvoje potenciálu a kompetencí každé osobnosti z řad cílové skupiny.

„Chceme jasně ukázat, že neformální a zájmové vzdělávání rozvíjí kompetence a potenciál žáků nad rámec povinné výuky a vytváří širokou paletu příležitostí k podpoře jejich zájmů a talentů. Vyhodnocování činností, výchovy a vzdělávání by se mělo stát samozřejmostí. Jde nám o systematickou, dynamickou a profesionální práci s nadanými a mimořádně nadanými,“ řekla Eva Tischlerová, ředitelka Střediska volného času RADOVÁNEK.
 


NetConcert George Duke Band

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
čt 16.01.2020 14:080 +
 
PolyMedia

Hlavní zprávy

 

NetConcert Music by Frank Zappa
uniweb weby