Rekonstrukce úseku Lobzy – Koterov pokračuje, v červenci vlaky nahradí autobusy

Obnovou prochází téměř čtyřkilometrový úsek mezi lobezskou částí plzeňského hlavního nádraží a stanicí v Koterově.

weby uniweb

Do další fáze postoupily práce na tunelovém zárodku v oblasti Sušické ulice, kde je v činnosti unikátní vrtná souprava a budují se jedny z nejmohutnějších milánských stěn v ČR.

Součástí stavby je totiž ve spolupráci s ŘSD i příprava zárodku tunelu pro křížení železniční trati a budoucí silnice I/20 tak, aby při vlastní silniční stavbě nebylo nutné zasahovat do konstrukce dráhy a nemusel být přerušen železniční provoz. Vrtná souprava již od března buduje piloty. Svislé stěny tunelu jsou realizovány technologií podzemních (tzv. milánských) stěn z monolitického železobetonu. Práce budou probíhat nepřetržitě od pondělí do neděle od 7 do 22 hodin.

Už nyní je v úseku jednokolejný provoz, v pátek 2. července se železniční doprava zcela zastaví a začne výluka, která potrvá do 5. srpna. Náhradní autobusová doprava bude jezdit mezi plzeňským hlavním nádražím a Starým Plzencem.
Stavba, která navazuje na již dokončenou rekonstrukci kolejiště ve stanici Plzeň hlavní nádraží ve směru na Prahu, po dokončení umožní zvýšení traťové rychlosti z dnešních 100 na 120 km/h. Přestavbou projde nejen navazující úsek směrem na České Budějovice, ale také stanice Plzeň-Koterov. Vybuduje se nová železniční zastávka Plzeň-Slovany, která nabídne lepší návaznost na linky MHD a regionální autobusy. Vzniknou zde dvě nástupiště s délkou 120 metrů a nástupními hranami v normové výšce 550 milimetrů nad kolejí. Přístup k vlakům bude bezbariérový z Lobezské a Sušické ulice.

V Koterově dojde k odstranění tří stávajících nástupišť a následné změně konfigurace kolejiště, které budou tvořit dvě hlavní a dvě předjízdné koleje. V Koterově se zrekonstruují dopravní koleje a provede se příprava na budoucí dvoukolejné pokračování trati směrem na Starý Plzenec. V ose ulice K Dráze se vybuduje nová lávka pro pěší, která nahradí stávající čtyřkolejný přechod do ulice Na Lipce a bude dále pokračovat přes čtyřproudou silniční komunikaci U seřadiště, proto se na jejím financování bude podílet město Plzeň. Stanice Plzeň-Koterov se bude nově dálkově řídit z plzeňského hlavního nádraží.
Budování lávky v následujících týdnech přinese výrazné omezení silničního provozu.

Práce na ocelové lávce pro pěší (Na Lipce – U Seřadiště)
hlavní zdvih dílců nosné ocelové konstrukce:

    • plánován od 20. července 18:00 do 23. července 6:00 (celkem 60 hodin)
    • kompletní uzávěra komunikace I/20 U Seřadiště + objízdné trasy i pro MHD

rektifikace a fixace dílců:
    • plánovány ve dnech 23. – 24. července od 06:00 do 18:00 (12 hodin)
    • kompletní uzávěra komunikace I/20 U Seřadiště (mimo MHD) + objízdné trasy 

montáž a přepínání ocelových táhel:
    • plánovány od 24. – 25. července od 18:00 do 06:00 (12 hodin)
    • kompletní uzávěra komunikace I/20 U Seřadiště (mimo MHD) + objízdné trasy

Práce na demolici železničního mostu (Bručná – Koterov)
demolice mostu:

    • plná uzávěra od 15. července 6:00 do 19. července 18:00 (108 hodin)
    • neprůjezdná silnice do Koterova od kruhového objezdu (5 dní)

vložení mostního provizoria:
    • plná uzávěra 29. července od 6:00 do 18:00 (12 hodin)

Zhotovitelem prací je Společnost MTS + CHT – Uzel Plzeň, 5. stavba, kterou tvoří firmy Metrostav a Chládek a Tintěra. Smluvní cena je 2,199 miliardy Kč, z toho investice Správy železnic dosahuje 1,28 miliardy Kč, statutární město Plzeň se podílí částkou 50,6 milionu Kč a ŘSD 869,28 milionu Kč.


NetConcert Monica Mancini

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Abonentní koncert

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka
uniweb weby