Revitalizace údolí Vejprnického potoka má od radních zelenou

Radní města Plzně odsouhlasili studii revitalizace údolí Vejprnického potoka.

SEO UNIWEB

Území, kterým se zabývá, se nachází v údolí Vejprnického potoka, jež tvoří rekreační zázemí zejména pro obyvatele z blízkého sídliště Skvrňany a přilehlé části Slovanského údolí. Do studie byla zapracována i řada podnětů občanů, kteří mohli k tématu vyplnit dotazníky i se zúčastnit veřejného projednání studie. Už letos město začne s intenzivnější údržbou území.

„Studie obsahuje mimo jiné koncept rozvržení údolí s rozčleněním míst, kde by bylo vhodné umístit oddychové zóny, dále také obyvateli žádané stezky pro pěší i pro cyklisty. Navrhuje i prostor vhodný pro pobytové louky, jezírka nebo mokřady,“ říká náměstek primátora Pavel Šindelář. 

Architekti ve studii navrhli i umístit v lokalitě několik architektonických prvků, jako jsou například altán, dětské hřiště s blízkým ovocným sadem či takzvané „Robinsonádní hřiště“ tematicky laděné do známého příběhu. V údolí by dle studie mohl být i přírodní amfiteátr.

„Studie bude sloužit jako podklad pro další stupně projektové dokumentace, avšak už letos by se mělo začít s intenzivnější údržbou tohoto území. V prvních fázích by měla revitalizace probíhat především na městských pozemcích. V případě, že by se úpravy měly dotknout pozemků v soukromém vlastnictví, bude další postup projednáván s jejich majiteli,“ doplnil Pavel Šindelář.

Studie zahrnuje i podněty občanů. Útvar koncepce a rozvoje zjišťoval jejich názor nejprve dotazníkovým šetřením, ve kterém bylo možné se vyjádřit k tomu, jaké změny by si lidé v údolí představovali, či naopak, co je dobré zachovat. Dotazníky vyplnilo téměř 500 obyvatel, kteří tím městu poskytli velmi dobrou představu o tom, jaké změny si místní přejí. „Většina odpovědí se shoduje s našimi předpoklady a záměry. Zároveň jsme díky dotazování zjistili i další zajímavé informace, které nám mohli sdělit pouze místní. I to byl jeden z důvodů, proč jsme je také do projektu revitalizace zapojili. Informace z dotazníků jsme vyhodnotili a předali zhotoviteli k zapracování do studie,“ řekla ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.

Občané pak měli také možnost se s navrženou revitalizací seznámit na veřejném projednání studie. Téměř stovka obyvatel Skvrňan i dalších částí města se sešla a diskutovala nad navrženými prvky a celkovou koncepcí prostoru. Poznatky získané od občanů byly opět zapracovány do finální verze studie.


weby uniweb

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
clio auto cb

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb