Revizoři ve spojích ČSAD v kraji provedli během roku 2016 stovky kontrol

Pracovníky přepravní kontroly, kterým se lidově říká revizor, potkají cestující nejen ve vozech městské hromadné dopravy, ale také v příměstských autobusech, kde jízdenky prodává řidič.

SEO UNIWEB

V roce 2016 bylo provedeno ve spojích společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s. přes tisíc kontrol a revizoři udělili mnoho pokut především za chybějící, propadlé nebo nesprávně používané průkazy, kterými musí cestující dokládat nárok na nákup jízdenky se slevou. 

Poznatky z kontrol využívá společnost ke zlepšení služeb a informovanosti cestujících.

Větší část přepravní kontrol zajišťovali revizoři najmutí Plzeňským krajem, jakožto objednavatelem dopravy na regionálních linkách.  Díl revizí prováděli vlastní nebo externí pracovníci v režii naší společnosti.

Ing. Jaroslav Vejprava, ředitel společnosti ČSAD autobusy Plzeň vysvětluje, proč ke kontrolám dochází:  “Většina spojů veřejné dopravy je dotována prostřednictvím Krajského úřadu Plzeňského kraje, který také dopravcům hradí ztráty z provozu, v nichž je rovněž zahrnuta kompenzace za uznávání státem nařízených slev a bezplatných přeprav. Tyto slevy samozřejmě musejí být dopravcem poskytovány i u komerčních linek např. do Prahy, cyklobusů atd. “

Slevové jízdenky jsou určeny na dojíždění dětí do škol, držitelům průkazů zdravotně postižených  ZTP a ZTP/P nebo pro cestování dětí do 15 let za poloviční jízdné.  Bezplatně de přepravuje kupříkladu dítě do 6 let či průvodce ZTP/P.

Objednavatelé dopravy i dopravci mají pochopitelně zájem, aby docházelo k dodržování pravidel pro poskytnutí slevy a řádnému výdeji jízdenek z odbavovacích strojků, které jejich prodej přesně evidují. Proto v našich spojích cestující potkávají jak revizory, které si objednal krajský úřad, tak i pracovníky naší společnosti. 

Ing. Vejprava dále zhodnotil podstatu většiny problémů, na které revizoři narážejí:  „Cestující si bohužel často neuvědomují, že jsou povinni si jízdenku při převzetí od řidiče zkontrolovat a uschovat po celou dobu přepravy.  Zejména školní mládež a senioři jízdenky obratem znehodnotí nebo zahodí, ale pak nejsou schopni kontrole doložit, že mají právo v autobusu být. Někteří cestující si totiž například koupí jízdenku jen na část trasy a pak se v davu ostatních snaží spolehnout, že si nikdo nevšimne jejich opožděného výstupu. Nejvíce problémů s revizory má ovšem školní mládež. Zejména na venkově se školáci chybně domnívají, že nemusí pravidelně nosit do autobusu průkaz na dojíždění do školy, protože je vozí stále ti samí řidiči. Někteří si je bohužel i nedovoleně upravují, na což se obvykle ale přijde až při podrobné prohlídce od revizora.“ 

Na závěr ředitel společnosti dodává: „Cestující jsou povinni respektovat Smluvní přepravní podmínky, které jsou vyvěšeny ve všech autobusech, tak i na našich webových stránkách. Jestli si rodiče nejsou jisti, na co všechno mají jejich děti nárok a jaké povinnosti musí dodržovat, nechť se obrátí s dotazem na naše zaměstnance nebo přes internetový kontakt přímo na vedení společnosti.“  

Žáci mladší 15 let mají nárok pro cestu z domova do školy na jízdenku se slevou 62,5% z ceny běžné jízdenky. Musí však vždy nárok na nákup doložit příslušným modrožlutým Žákovským průkazem, který na začátku školního roku potvrzuje škola. Malé děti často průkazky zapomínají nebo je mají ve špatném stavu a již nečitelné.

Žákům a studentům starším 15 let se poskytuje pro cesty do školy sleva ve výši 25% z běžného jízdného a nárok se dokládá oranžovobílým Žákovským průkazem, který si každý školní rok musí studenti pořizovat nový. Nejvíce udělených pokut se týká této kategorie cestujících. Studenti používají průkazy s prošlou lhůtou platnosti, neoprávněně si je přepisují, půjčují mezi s sebou nebo nesprávně používají.     

Své o tom ví i Zbyněk Hupák, vedoucí referent dopravy, který má mj. v rámci své ostatní činnosti u společnosti přepravní kontrolory na starosti a namátkově je také provádí. 

Kromě různě padělaných žákovských průkazů ovšem nejvíce nepříjemných potíží způsobují cestující s poloviční jízdenkou. Na tu mají nárok děti ve věku od 6 do 15 let na všech linkách veřejné dopravy v Česku, avšak s jednou důležitou podmínkou, na kterou se zapomíná. 

„Především rodiče musíme upozornit, že jejich děti od věku 10 let si smí poloviční jízdenku koupit pouze tehdy, pokud jsou schopny také řidiči a revizorovi doložit svůj věk průkazem s jejich fotografií, datem narození a jménem. Bez doložení věku je poloviční jízdenka pro revizora neplatná, hrozí pokuta až 1000 Kč“, říká Zbyněk Hupák.

A dodává: „Odhadovat věk cestujících podle jejich vzhledu je velmi problematické. Není výjimečné, že starší děti o svém věku uvádějí nepravdivý údaj ve snaze ušetřit na jízdence.  Proto Přepravní řád vyhlášený ministerstvem dopravy v podobných případech doložení věku průkazem požaduje.“ 

Dovolené průkazy o věku jsou následující: občanský průkaz, který se na vyžádání vydává i mladším 15 let, cestovní pas nebo žákovský průkaz na dojíždění do školy. Možnou variantou je tzv. průkazka totoženka. Tu za mírný poplatek vystaví kterákoliv naše přepravní kancelář nebo pokladna Českých drah. Akceptována i je i osobní čipová karta ČSAD s vytištěným datem narození.

Revizorské patero na závěr:

1. Za svou jízdenku a průkazku na slevu je cestující v autobusu odpovědný především sám. Při nákupu jízdenky jste povinni si ji vždy překontrolovat a v případě neshody neprodleně u řidiče reklamovat! Odmítejte jízdenky, které zjevně řidič nevytisknul před Vámi z odbavovacího strojku!

2. Rodiče by měli několikrát do roka zkontrolovat svým dětem průkazky na žákovské jízdné, zda je mají v pořádku a pravidelně je s sebou k autobusu nosí.

3. Děti starší 10 let žádající poloviční jízdenku jsou povinné doložit svůj věk úředně vydanou průkazkou s fotografií, datem narození a jménem. Bez ní si smí kupovat již jen plnou jízdenku. 

4. Nežádejte po řidiči jízdenku, na kterou nemáte nárok bez předložení příslušné průkazky.

5. Pokuta za jízdu s neplatnou či chybějící jízdenkou nebo průkazem je až 1000 Kč! Revizor má právo zabavit neplatné žákovské průkazy, jízdenky, udělovat cestujícím pokyny a v odůvodněných případech žádat prokázání totožnosti i za pomoci Policie ČR. 


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
03.02.2017 14:094 +
 
spolu pro plzeň

Hlavní zprávy

 

Kamiq restart 2
seo uniweb