Rokycanská a Domažlická nemocnice rozšířily týmy o kaplany

Rokycanská a Domažlická nemocnice chtějí kromě péče o fyzické zdraví lépe pečovat také o duševní zdraví a psychickou pohodu, a to nejen u pacientů.

weby na míru UNIWEB

Obě proto zřídily pozici nemocničního kaplana. Ti přibývají v poslední době i v dalších zdravotnických zařízeních v zemi. Náplní jejich činnosti je hlavně rozmlouvání, naslouchání, laskavé setkání a psychická podporou v době nemoci. Služby ale nabízí i rodinám nebo návštěvám pacientů, případně pozůstalým, a také přímo personálu.

Zřízení pozic kaplanů podpořila mj. hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová, která má ve své gesci členky Rady kraje i oblast zdravotnictví: „Zdraví není jen tělesné, ale i duševní, a také s ním se musí v moderní zdravotní péči pracovat. V řadě zemí Evropské unie a troufám si říci, že k nim už patří i Česká republika, jsou proto nemocniční duchovní vnímáni jako plnohodnotní členové multidisciplinárního týmu. Jsem proto ráda a vítám, že se i naše zdravotnické týmy o kaplany rozrostly,“ říká hejtmanka.
   

Nemocničním kaplanem v Domažlické nemocnici je od září farář z nedaleké Kolovče Wojciech Pelowski. Prostředí nemocnice zná velmi dobře už z dřívějška. Loni totiž přišel do nemocnice na výzvu pomáhat jako dobrovolník v první linii a nastoupil jako sanitář na lůžkových odděleních. Tam si ovšem navíc ve volných chvílích rád a ochotně povídal s pacienty, kteří jen potřebovali, aby jim někdo naslouchal.

„Je to člověk, který do nemocnice přinesl zase nový rozměr, jak s pacienty promlouvat, a z jejich pohledu, jak pobyt v nemocnici strávit a vnímat. Spousta z nich se doslova těší, až za nimi opět přijde,“ vysvětluje ředitel nemocnice Petr Hubáček, proč se společně se sanitářem Pelowskim, ale i s plzeňským biskupem Tomášem Holubem, dohodli na rozšíření spolupráce do oblasti spirituální péče. Kaplan ji v nemocnici vykonává pravidelně v úterý a středu. Na vyžádání pacientů nebo jejich blízkých je ale k dispozici i v jiné dny dle možností. Mimo to do nemocnice nadále chodí i jako sanitář. Příležitostně slouží dokonce i na covidových lůžkách.

O několik týdnů později pomohl biskup se zřízením stejné pozice i v Rokycanské nemocnici. Od počátku prosince tam vykonává službu nemocničního kaplana kněz rokycanské farnosti Tomáš Kadlec. Pacientům i personálu bude k dispozici každé úterý nebo rovněž na zavolání.

„Mít ve svém týmu nemocničního kaplana jsme zvažovali již dříve. Až ale tato doba, a dění kolem pandemie, naše rozhodnutí vytvořit tuto pozici urychlila,“ popisuje ředitel Rokycanské nemocnice Jaroslav Šíma s tím, že jarní i současné omezení návštěv je hlavně pro dlouhodobé a starší pacienty skličující a zhoršuje to jejich psychické rozpoložení. „Duševní rovnováha je přitom velmi důležitá i při léčbě těla. Jedno z hlavních poslání duchovních je proto v poslední době nahradit potřebný sociální kontakt nebo zprostředkovat lepší kontakt s rodinou,“ dodává ředitel.

Z nemocnic akutní péče ve vlastnictví Plzeňského kraje má nemocničního duchovního už několik let Klatovská nemocnice. Stodská nemocnice spolupracuje v poskytování spirituální péče s františkány. 

Jaké služby nabízí nemocniční kaplan?

Rozhovor, naslouchání, laskavé setkání, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci.
Pomáhá snižovat stres, překonávat osamění a hledat cestu, jak důstojně zvládnout obtížnou situaci.
Těm, kdo mají zájem, nabízí modlitbu, svátosti, četbu Bible nebo bohoslužby. Na žádost je k dispozici při udílení svátosti. Spolupracuje s dalšími duchovními státem uznaných církví a na vyžádání s nimi zprostředkuje kontakt.

Poskytuje péči v duchovní oblasti všem lidem bez rozdílu jejich vyznání či světového názoru.
Zachovává mlčenlivost a respektuje svobodu svědomí.
Péče kaplana nezahrnuje kázání, naopak především naslouchá.
Kaplan nesmí nikoho přesvědčovat k víře.

Péče kaplanů se v ČR soustřeďuje zvláště na oddělení s dlouhodobými pobyty nebo na pacienty se závažnými diagnózami, které zásadním způsobem mění délku a kvalitu života. Tématem rozhovoru je často strach ze smrti, potřeba odpuštění, pochopení smyslu dané situace, hledání povzbuzení, které může vyústit v holistní uzdravení nebo lepší spolupráci pacienta s těmi, kdo o něj pečují.

Služba nemocničního duchovního je určena ...

pacientům, ...
kteří v průběhu hospitalizace trpí osamělostí, smutkem nebo strachem,
kteří v souvislosti s nemocí řeší naléhavé vztahové nebo existenciální otázky,
kteří nespolupracují s okolím a je potřeba v nich posílit pocit důvěry a naděje,
u kterých zcela schází nebo vlivem nemoci selhává smysl jejich života,
kteří si potřebují popovídat nebo uvítají jen přítomnost druhého člověka,
kteří trpí pocitem viny a hledají smíření a odpuštění,

příbuzným či blízkým pacientů, popř. pozůstalým ...
kteří sami psychicky špatně nesou nemoc či odloučení blízké osoby,
kteří těžko hledají slova při komunikaci s nemocným členem rodiny,
kteří potřebují povzbudit při provázení nemocné či umírající blízké osoby,
kteří zažívají emoční chaos vyvolaný ztrátou blízké osoby,
kteří se potřebují načerpat novou sílu,
kteří těžko nesou ztrátu blízké osoby,

a personálu, ...
který postrádá pocit bezpečí a spokojenosti nebo se u něj stupňuje pocit psychické únavy při práci na pracovišti,
na nějž doléhají osobní či rodinné starosti, které komplikují pracovní výkon,
který neodkladně potřebuje z různých důvodů podporu od druhého člověka.

NetConcert Angelique Kidjo

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Velikáni filmové hudby

Hlavní zprávy

 

NetConcert Music by Frank Zappa
uniweb weby