Rychlíky nahrazují cyklisté a bruslaři. Cyklostezka do Chrástu otevře v úterý

Příznivce cyklistiky, rodiny s dětmi a širokou veřejnost zve Plzeňský kraj na slavnostní otevření nově dokončené cyklostezky Bukovec – Chrást. Akce se bude konat v úterý 21. května 2024 od 15.30 hodin.


 Začne u železničního přejezdu vedoucího ve směru z Chrástu do Plzně, tj. na začátku obce, v místech, kde kdysi vedla severní železniční kolej do Plzně. Bude zde připraven prostor pro parkování vozidel i slavnostní zahájení provozu cyklostezky. „Vezměte s sebou kola, koloběžky, in-line brusle, skateboardy anebo kočárky s dětmi a pojeďte z Chrástu do Bukovce s námi,“ vybízí k účasti na akci hejtman Rudolf Špoták.

Nový úsek stezky v úseku Bukovec – Chrást je dlouhý 4,8 kilometrů a vede na bývalém železničním tělese nyní již opuštěné železniční trati č. 170 Praha – Plzeň. Celková délka úpravy cyklostezky však činí 5,8 kilometrů, započítán je do ní též úsek Chlumek – Bukovec, jehož délka činí téměř jeden kilometr. Cyklostezka je napojena na okolní komunikace a jsou na ni zřízeny odpočívky vybavené mobiliářem, jako jsou lavičky nebo stoly.

Investorem stavby nové cyklostezky je Plzeňský kraj, který ji zajišťoval prostřednictvím Správy a údržby silnic Plzeňského kraje (SÚS PK), zhotovitelem je společnost ROADFIN STAVBY, s.r.o. Celkové stavební náklady stavby činí 36 mil. Kč s DPH. Plzeňský kraj cyklostezku postavil s pomocí dotace EU, konkrétně z 66. výzvy IROP – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu – specifický cíl 6.1 (ITI), a to ve výši 70 % uznatelných nákladů, dalších 15 % je hrazeno ze státního rozpočtu a zbylých 15 % z rozpočtu Plzeňského kraje.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje už z IROP získala podporu přesahující 3,3 miliardy korun na 21 svých projektů. Další tři jsou aktuálně ve schvalovacím procesu Centra pro regionální rozvoj České republiky, které projekty IROP administruje a dozoruje.

„S pomocí IROP I (2014-2020) se v Česku vybudovalo 345 km cyklostezek, z nichž 24 km připadá na Plzeňský kraj. V aktuálním období (IROP II) už administrujeme dalších 20 projektů na podporu specializované cyklistické infrastruktury, tedy budování komunikací a odpočivadel pro cyklisty či míst pro parkování kol,“ upřesňuje Magda Sýkorová, ředitelka plzeňské pobočky Centra pro regionální rozvoj.

Cesta k realizaci cyklostezky nebyla vůbec jednoduchá a Plzeňský kraj musel podle náměstka hejtmana pro oblast dopravy Pavla Čížka vyvinout velké úsilí, jak svého cíle dosáhnout. „Stalo se tak po zhruba třech letech dlouhých jednání, kdy jsme nakonec docílili bezúplatného převodu pozemků a vlastního železničního tělesa od Správy železnic na Plzeňský kraj. Nakonec o bezúplatném převodu vzhledem k jeho složitosti a výši finančních nároků musela rozhodnout česká vláda,“ prozradil Pavel Čížek.

Práce na cyklostezce byly zahájeny začátkem února 2024. „Začaly likvidací náletových dřevin v celé trase budoucí cyklostezky a kolem mostních objektů. Po odplevelení trasy následovalo přerovnání

štěrkové vrstvy pro následné položení konstrukčních a asfaltových vrstev, které se pokládaly v průběhu dubna. Současně probíhaly sanační práce na mostních objektech, budovaly se odpočívky, sjezdy k přilehlým nemovitostem a připojení na stávající cesty,“ přiblížil postup stavebních prací Pavel Čížek s tím, že termín dokončení stavebních prací byl stanoven na květen 2024. Tento termín se podařilo naplnit.

Cyklostezka Bukovec – Chrást navazuje v Bukovci na cyklotrasu č. 3 Klubu českých turistů (KČT), dále trasa vede městskou částí Bukovec, kde se nachází vlevo podél bývalé trati zástavba rodinných domů. V těchto místech je vybudována železobetonová opěrná zeď u paty svahu v délce 35,5 metru, která navazuje na dosavadní zeď. Dále trasa přechází levým obloukem dva mosty a směřuje k obci Chrást. Součástí projektu jsou i opravy všech mostních objektů na trase. Byly na nich provedeny opravy říms, nosných konstrukcí, kamenného zdiva a osazeno nové zábradlí.

V kilometru 0,45 je vybudováno napojení na naučnou stezku Zábělá. Následuje rovný úsek s odpočívkou na pravé straně cyklostezky. Povrch odpočívek je zbudován z betonové dlažby přírodní barvy a odpočívky jsou vybaveny mobiliářem. Jsou zde stoly s lavicemi, stojany na kola a odpadkové koše. Po krátkém levém oblouku následuje dlouhý úsek na pravém břehu řeky Berounky. Na tomto úseku lze nalézt dvě napojení trasy na naučnou stezku Zábělá, dva mosty a tři odpočívky. U poslední z nich je zároveň realizováno napojení lesní cesty.

Povrch cyklostezky je asfaltový s šířkou 3,5 metru. Krajnice jsou široké 0,25 metru. V km 3,1 se trasa cyklostezky pravým obloukem odklání směrem k obci Chrást. Na konci, v obci Chrást, navazuje stezka na účelovou komunikaci v délce 220 metrů, která byla opravena a rozšířena o výhybny. Účelová komunikace se napojuje do místní komunikace a dále na silnici II/180, po které vede cyklotrasa 2153 Cheznovice – Chrást.

„Z hlediska směrového a výškového vedení je společná stezka vhodná i pro méně zdatné cyklisty a pro využití rodin s dětmi. Důležitá je tím, že má částečně městský charakter, vede do obce Chrást a dále až směrem na Radnice jako mezinárodní cyklostezka CT 3. Takže se v ní kombinuje městský charakter, rekreační funkce a zároveň je hlavní dopravní páteřní cyklostezkou do oblasti Radnicka,“ zdůraznil náměstek hejtmana Pavel Čížek s tím, že právě tuto oblast Plzeňský kraj dlouhodobě buduje jako středisko cyklistiky. „Na Radnicku jsou obce propojené cyklostezkami, jsou zde pumptracky dotované Plzeňským krajem, v obecních lesích jsou cyklotraily. Prostě se již dlouhodobě snažíme, aby právě oblast Radnicka byla ukázkovým střediskem cyklistiky nejen v našem kraji, ale i v republice,“ dodal náměstek hejtmana.

„Vybudování této cyklostezky má pro nás obrovský význam. Lidé se budou dopravovat do krajského města Plzně za prací, kulturou, nákupy, sportem, příjemným lesem bez dopravních prostředků, které znečišťují okolní ovzduší. Krásná procházka nebo projížďka na kole s možností odpočinku přímo v lese je lákavou nabídkou pro nás všechny i pro ostatní nejbližší obce Dýšina, Kyšice, Smědčice, Bušovice, Dolany, Druztová. Jejich obyvatelé vítají tuto možnost a cyklostezku také určitě plně využijí,“ řekl k nové cyklostezce starosta Chrástu Ladislav Bohuslav a dodal: „Dovolte mi tímto, abych za vybudování cyklostezky Bukovec-Chrást poděkoval všem, kdo se podílel na její přípravě, projektování a zhotovení, zvláště pak za spolufinancování Evropské unii, Ministerstvu pro místní rozvoj a Plzeňskému kraji.“

Závěrem náměstek hejtmana Pavel Čížek připomněl, že společná stezka pro chodce a cyklisty vedoucí z Chrástu do Bukovce bude v další 3. etapě výstavby prodloužena ve směru na Plzeň -Doubravku. „Tuto etapu však již zajišťuje Statutární město Plzeň,“ upřesnil.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Auto CB - Nová Škoda Kodiaq

Hlavní zprávy

 

Auto CB - Nová Škoda Kodiaq