Šoféři na Klatovsku překračují povolenou hmotnost vozidel

Dopravní policisté zjišťují překročení stanovené hmotnosti. Za I. pololetí v 70 procentech z kontrolovaných vozidel.

SEO UNIWEB

Téměř každý týden v měsíci policisté z dopravního inspektorátu v Klatovech, ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu pro Plzeňský kraj, provádějí kontrolní vážení vozidel.

Provozovatelé a řidiči vozidel si snad neuvědomují, že přetížená vozidla poškozují pozemní komunikace, ale nebezpečný je i pohyb vozidla při zabrzdění a jeho změna jízdních vlastností i s tím související posun nevhodně zajištěného nákladu.

Vážení se provádí na silnicích a místních komunikacích a u vozidel, které spadají do kategorie M2, M3, N1, N2, N3, T, C, O, R s nebo jízdních souprav tvořených těmito vozidly.

Samotné vážení vozidel probíhá na Klatovsku na různých stanovištích, kde jsou umístěny pomocné mobilní váhy.

Kontrolní vážení může zahrnovat kontrolu:
hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy
poměru hmotností vozidel v jízdní soupravě
rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol
rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy včetně nákladu nebo kontrolu dodržení podmínek spojitelnosti vozidel v jízdní soupravu.

Policisté z dopravního inspektorátu při pohybu na komunikacích zjistí vozidlo, následně je provedeno jeho odklonění a doprovod na stanoviště ke kontrolnímu vážení.    

Policisté ve spolupráci s pracovníky z centrumu služeb provádí nízkorychlostní kontrolní vážení, kdy zjišťují nedodržení hodnot pro hmotnost vozidla nebo jízdní soupravy nebo pro rozložení hmotnosti na nápravy nebo skupiny náprav stanovených zákonem o silničním provozu.

Podle zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích je řidič vozidla  povinen na výzvu policisty nebo celníka podrobit vozidlo nebo jízdní soupravu nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení.

Řidič vozidla je povinen řídit se pokyny osoby obsluhující zařízení na kontrolní vážení a předložit doklady.

Od měsíce ledna do června 2020 se na Klatovsku uskutečnilo vážení vozidel na různých místech. V jejich průběhu bylo zváženo celkem 72 vozidel, z tohoto počtu bylo zjištěno u třech vozidel překročení rozměrů nákladu a v 51 případu překročení hmotnosti, řešených v příkazním řízení. Celkem 51 provozovatelů bylo oznámeno správnímu orgánu.

foto: pčr

Fotogalerie
weby uniweb

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
VOUSATÝ LENIVEC

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb