Soutěže Zlatý erb a Junior Erb 2020 vyhlášeny

Rada Plzeňského kraje vyhlásila krajské kolo soutěže Zlatý erb 2020, Junior Erb 2020 a Cenu hejtmana Plzeňského kraje 2020.


Soutěžícími v soutěži Zlatý erb jsou obce, města, městské části ČR a předmětem soutěže jsou oficiální webové stránky soutěžících a jejich elektronické služby. Ceny v krajském kole Zlatý erb 2020 jsou udělovány ve třech kategoriích:
1. nejlepší webové stránky města
2. nejlepší webové stránky obce
3. nejlepší elektronická služba a projekty Smart city

Cílem soutěže Zlatý erb je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích ČR.
Soutěž je organizována dvoustupňově, v krajských kolech a v následujícím kole celostátním. Krajská kola vyhlašují kraje ČR. Vítěze soutěže určuje celostátní porota, jejíhož předsedu a členy jmenuje vyhlašovatel soutěže. Vítěze krajských kol určují krajské poroty. Kraj ve spolupráci s pořadatelem zajistí Slavnostní ceremoniál vyhlášení vítězů krajského kola.

Harmonogram soutěže:
• hodnocení krajských kol: únor 2020
• slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků krajského kola: 19. 3. 2020
Slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola proběhne 20. - 21. 4. 2020 na konferenci ISSS v Hradci Králové. Hlavní organizátor soutěže Zlatý erb pro rok 2020 je sdružení Český zavináč. Letos se uskuteční již 22. ročník této celostátní soutěže.
Soutěž Junior Erb je určena mladým lidem do 18 let, kteří vytváří vlastní webové stránky a internetové projekty pro obce, města, regiony, školy, turistická místa, veřejnou správu apod. Do soutěže se mohou přihlašovat pouze stránky, internetové služby a projekty dostupné prostřednictvím internetu. Tyto projekty se mají týkat následujících oblastí: webové stránky měst/obcí/regionů, podpora turistického ruchu (turistická místa, pamětihodnosti, zajímavosti), škola, vzdělávání, volnočasové aktivity (školní internet/intranet), stránky sportovních organizací a spolků, které se podílejí na společenském životě obce (např. místní jednota Sokol apod.), další projekty související s veřejnou správou (obecní TV).
Hlavním organizátorem soutěže je sdružení Český zavináč. Soutěž je organizována dvoustupňově, v krajských kolech a v následujícím kole celostátním. Krajská kola vyhlašují kraje ČR, jejich vítězové postoupí do celostátního finále. Uzávěrka celorepublikového kola soutěže je koncem února 2020. Vítězové celostátní soutěže budou oceněni na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě, která se koná 20. - 21. 4.2020 v Hradci Králové.
Cena hejtmana Plzeňského kraje za Nejlepší webové stránky příspěvkové organizace je určena pro organizace zřizované Plzeňským krajem, městem či obcí. Podmínkou je sídlo subjektu na území Plzeňského kraje.  Stránky může do soutěže přihlásit sama organizace, její zřizovatel či veřejnost. Soutěž je organizována odborem informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje. V roce 2020 proběhne 6. ročník této soutěže.


The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka