Správa veřejného statku připravila rekonstrukci lesní cesty Dolní Kyjov

Projekt za 8,5 milionu korun včetně DPH na rekonstrukci lesní cesty Dolní Kyjov připravila Správa veřejného statku města Plzně. Zlepšit jím chce údržbu lesního komplexu na území městského obvodu Malesice.

SEO UNIWEB

Les i cesta jsou ve vlastnictví města. Na realizaci projektu požádá správa veřejného statku ministerstvo zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 až 2020. S podáním žádosti i spolufinancováním projektu souhlasili radní, schválit jej ještě musí zastupitelé. 

„Stávající lesní cesta o délce 1,4 kilometru bude rekonstruována tak, že bude zřízena štěrková vozovka, použit bude zakalený štěrk, částečně živice. Cesta bude opatřena nezbytným odvodňovacím systémem, napojením bočních linií hospodářskými sjezdy tak, aby sloužila odvozu dřeva a ostatní lesohospodářské dopravě i rekreačním nemotorizovaným návštěvníkům lesa,“ uvedl náměstek primátora Petr Náhlík. Město už má zpracovanou projektovou dokumentaci, je podána žádost o vydání stavebního povolení, s realizací se počítá v příštím roce. Náklady na stavbu byly vyčísleny na 8,5 milionu korun, z toho způsobilé výdaje projektu by měly činit osm milionů korun. Pokud správa veřejného statku s žádostí uspěje, bude činit dotace 80 procent, tedy 6,4 milionu korun. Žadatel musí zajistit spolufinancování ve výši 20 procent, což je 1,6 milionu korun z rozpočtu Správy veřejného statku města Plzně.

Program rozvoje venkova zahrnuje i podporu investic do lesů. Podpora rekonstrukcí a budování lesnické infrastruktury má vést ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Zohledněn je také vliv cestní sítě na odtokové poměry či vybavenost cest pro účely ochrany lesa. Program je spolufinancován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. 


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Voda a civilizace

Hlavní zprávy

 

Kamiq restart 2
seo uniweb