Srpnové a zářijové letní školy na Západočeské univerzitě cílí na techniku

Také v?druhé polovině prázdnin pokračují na Západočeské univerzitě (ZČU) letní školy.

SEO UNIWEB

Určené jsou opět žákům základních škol, středoškolákům i?vysokoškolákům. Na rozdíl od těch červencových, věnovaných jazykům, umění a ekonomii, jsou srpnové a?zářijové školy zaměřené na kybernetiku, aplikovanou fyziku, mechaniku, elektrotechniku a?další témata z?oblasti techniky.

CAMPO ARDUINO

Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU pořádá ve spolupráci s?Plzeňským krajem od 12.?do 16. srpna a od 26. do 30. srpna sedmý ročník letního kybernetického soustředění Campo Arduino. Uskuteční se v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v?Plzeňském kraji a je tradičně určen žákům 2. stupně základních škol, odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a studentům středních škol. Tématem soustředění je „kybernetika hrou“. Účastníci si postaví roboty mBot založené na platformě Arduino a budou je učit se pohybovat na základě signálů z?různých senzorů. V?průběhu kempu budou řešit různé úlohy a účastnit se soutěží, jejichž výsledky se započítávají do „celotáborové hry“. Na závěr všechny čeká slavnostní vyhodnocení, na páteční odpoledne jsou jako v?minulých ročnících zváni rodiče a?kamarádi, jimž účastníci budou moci předvést svoje výsledky. 

Kemp se v?červenci uskutečnil také Klatovech a v?Domažlicích. 

CAMPO LAMPONE

Campo Lampone, letní kybernetické soustředění vyšší úrovně, se letos koná druhým rokem, a to od 19. do 23. srpna. Pořádající katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd jím už vloni zareagovala na zájem z?řad těch, kteří často i?několikrát navštívili soustředění Campo Arduino, rádi by se ho zúčastnili znovu, ale nechtěli opakovat podobné jednoduché úlohy. 

Tématem soustředění zůstává „kybernetika hrou“. Účastníci však budou řešit úlohy z oblasti automatizace, kybernetiky a umělé inteligence, a to s využitím jednodeskového počítače Raspberry Pi. Odtud je odvozen také název příměstského tábora (raspberry – anglicky malina, italsky lampone). Od účastníků se očekává vyšší samostatnost. Postupně na ně čekají tři úlohy, v?rámci kterých se naučí rozpoznávat obrázky, ovládat domácí automatizaci nebo osadit a?naprogramovat jednoduchý jednočipový mikropočítač. Lektory budou výzkumní pracovníci katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd nebo výzkumného centra Nové technologie pro informační společnost (NTIS).


Fakulta aplikovaných věd letos pořádá první ročník NanoCampu. Tato letní škola proběhne od 21. do 23. srpna a je určena studentům středních škol se zájmem o aplikovanou fyziku, materiálové inženýrství a nové technologie, které baví experimentálně zkoumat a objevovat.

Chytré telefony, chytrá okna, flexibilní displeje, antireflexní filtry, čisté zdroje energie, inteligentní senzory, vysokorychlostní obrábění, samočisticí a antibakteriální povrchy, biokompatibilní implantáty - tyto a mnohé další moderní technologie jsou založeny na nových tenkovrstvých nanostrukturních materiálech. Právě do zákulisí?moderního materiálového výzkumu?a?aplikované fyziky umožní nahlédnout letní škola NanoCamp. 

JUNIORFEL

Fakulta elektrotechnická ZČU pořádá od 26. do 30. srpna už 13. ročník letní univerzity JuniorFEL, na němž uvítá žáky 5.??9. tříd základních škol společně se studenty primy až kvarty víceletých gymnázií se zájmem o?elektrotechniku. Pro opakovaný zájem o pokračování bude třetím rokem otevřeno také pokračování této letní školy nazvané [JuniorFEL2], určené pro studenty netechnických středních škol ve věku 16?–?19 let. 

Během posledního srpnového týdne se účastníci seznámí srozumitelnou a hravou formou se základními poznatky a zajímavostmi v?oborech elektrotechnika a?elektronika. Pro obě části JuniorFEL je připraven samostatný program zohledňující věkovou skupinu a?znalosti účastníků. Během týdne se tak zájemci dozví, co je vlastně elektřina, jak vznikají blesky, jak si mohou vytvořit a zapojit elektrický obvod, jakým způsobem se šíří rádiové vlny, co pohání tramvaje a trolejbusy nebo jak funguje gyroskop. Všichni si také vyzkoušejí?naprogramovat robota, poměřit své síly při výrobě elektřiny nebo odhalit skrytý vysílač. 

Účastníci [JuniorFEL2] se budou věnovat i satelitní technice – příjmu dat z?českého nanosatelitu VZLUSAT-1, praktickým elektrotechnickým zapojením, jako jsou zásuvka, zvonek, světlo nebo transformátor, i?reálnému využití 3D tisku při sestavování jednoduchého elektrického motoru nebo chodicího robota. 

Na závěr účastníky čeká slavnostní promoce, při které převezmou doklady o absolvování.   

MechCamp 
 
MechCamp se uskuteční od 4. do 6. září a katedra mechaniky Fakulty aplikovaných věd ZČU jeho uspořádáním myslela na studenty středních škol, které baví matematika a fyzika a kteří se chtějí dozvědět něco o moderních materiálech, dynamice vozidel nebo biomechanice. 

Účastníci si vyzkouší výrobu kompozitních vzorků a jejich testování na trhacím stroji, seznámí se s počítačovým modelováním silničních vozidel, např. s?tím, jak vypadá simulace jízdy trolejbusu a formule, a uvidí, jak probíhá počítačové modelování srážky vozidla s chodcem. Dozví se, jak se určují mechanické vlastnosti lidských tkání nebo jak probíhá počítačová simulace?proudění krve v cévách člověka.  


BOOT CAMP – Z?0 NA START ZA 5 DNÍ


Boot Camp pořádá ve dnech 9. – 13. září katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ZČU pro studenty nastupující od září do prvního ročníku bakalářského studia na této fakultě, kteří nemají žádnou praktickou zkušenost s programováním. Cílem soustředění je, aby si studenti osvojili nejzákladnější znalosti a dovednosti z?programování, a?tím dosáhli lepší startovní pozice pro začátky programování v?prvním semestru studia na vysoké škole. Účastníci se během soustředění seznámí se základními pojmy jako proměnná a?pole a naučí se používat základní řídící struktury, jakými jsou například podmíněné příkazy a cykly.? 


V?průběhu celého týdne bude hlavní důraz kladen na náležité procvičení vysvětlených struktur, přičemž se začne od těch nejjednodušších úloh a s?postupujícím časem bude docházet ke zvyšování jejich složitosti. Na konci týdne tak každý zvládne naprogramovat i pokročilejší úlohy, k?jejichž řešení je potřeba využít vnořených či vícenásobných cyklů. Celý kurz bude koncipován tak, aby studentům pomohl k?rozvinutí algoritmického myšlení a?k?osvojení si programátorských základů. 
 


?

weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
auto cb klimatizace

Hlavní zprávy

 

auto cb restart
seo uniweb