Startuje cyklus přednášek o architektuře pro vzdělávání

Přednáškový a diskusní cyklus, který spolek Pěstuj prostor připravil pro letošní podzim, se bude věnovat současnému prostředí pro výuku a vzdělávání dětí a mládeže a architektuře školních budov.


První díl cyklu se uskuteční v úterý 24. října 2023 od 18 hodin v aule Vyšší odborné školy Plzeň (Pavlovův pavilon LF UK) na Karlovarské třídě v Plzni.

Vzdělávání nejmladší generace se v novém tisíciletí v reakci na společenský, vědecký a technický vývoj světa proměňuje a i nadále se proměňovat bude, o čemž svědčí pravidelně revidované a pro školy závazné Rámcové vzdělávací programy MŠMT. Inovace vzdělávacích koncepcí by se logicky měly promítat i do prostředí, kde výuka probíhá. Stát však v současnosti nemá žádný strategický dokument, který by pomohl definovat nároky na funkční a prostorové složky školních budov. Nové školní budovy jsou ovšem zapotřebí a v řadě obcí vznikají. Jak by tedy měly školy v 21. století vypadat? Jak mohou budovy přispívat k modernímu a bezpečnému vzdělávání? A jaký je jejich význam a urbanistický potenciál pro obec? Dokážeme takové školy v Česku vůbec postavit?

Na tyto a další otázky budou odpovídat programový ředitel informačního centra o vzdělávání EDUin Miroslav Hřebecký, který působí i jako odborný garant Klubu zřizovatelů a konzultant při navrhování a výstavbě nových školních budov, a architekt Ondřej Píhrt, zakladatel ateliéru SOA architekti a hlavní autor oceňované nové budovy ZŠ AMOS pro středočeské obce Psáry a Dolní Jirčany, která vyniká kvalitní architekturou, originálním interiérem i použitím nejmodernějších technologií. Objekt, mj. splňující pasivní standard, se stává inspirací pro záměry dalších obcí.

Vstupné na akci činí 60 Kč. Vstupenky budou k dispozici na místě a v předprodeji na plzenskavstupenka.cz a GoOut.cz. 

FB událost: bit.ly/ucitsearchitekturou1

Další díl série Učit se architekturou připravované s podporou Ministerstva kultury ČR, města Plzně, Státního fondu kultury ČR a Nadace české architektury budou pokračovat ve středu 8. listopadu od 18 hodin.

***

Mgr. et Bc. Miroslav Hřebecký, původní profesí pedagog, byl ředitelem ZŠ a gymnázia. Aktuálně činný ve funkci programového ředitele EDUin, o. p. s. – informačního centra o vzdělávání, kde se věnuje vzdělávací politice. Je odborným garantem Klubu zřizovatelů a pomáhá zástupcům samospráv chápat problematiku školství a jeho řízení, jakož i plánování kapacit. Konzultuje výstavbu nových školních budov a účastní se jako konzultant v porotách.

Ing. arch. Ondřej Píhrt se dlouhodobě věnuje tématice budov pro vzdělávání, zejména základních škol. Společně s týmem ateliéru SOA architekti má za sebou úspěšnou realizaci novostavby oceňované Základní školy AMOS v Psárech a podílí se na přípravě projektové dokumentace dalších základních škol. Teoretická východiska pro svoji práci si ateliér ověřuje mimo jiné i úspěšnou účastí v architektonických soutěžích na nové základní školy v ČR. 

The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Renault Clio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka