Stavba retenční nádrže Vinice je v polovině

Stavba retenční nádrže Vinice pod Lochotínským parkem, která je klíčovou vodohospodářskou stavbou v Plzni, je v poločase.

weby uniweb

Srdcem celého systému je obrovská podzemní nádrž, jejíž vybudování znamenalo vyhloubení stavební jámy o rozměrech 65 x 32 metrů a vytěžení a odvezení 25 600 kubíků zeminy. Retenční nádrž bude schopna zadržovat a poté postupně uvolňovat až 6000 kubíků vody z přívalových dešťů. Tím se vyřeší problémy s občasně přetěžovanou kanalizační stokou v oblasti Vinic a Sylvánu.

Vybudování obrovské podzemní nádrže obnášelo nejprve vyhloubení stavební jámy o půdorysných rozměrech cca 65 x 32 m, což znamenalo postupně odvrtat 2,5 km ocelových zápor a spolu s tím vytěžit a odvézt 25 600 kubíků zeminy. Stavět se začalo vloni v červenci a v listopadu 2020 odstartovalo armování a betonáž železobetonové monolitické konstrukce podzemní nádrže. Do bednění o výměře přes 8000 m2 v rámci základové desky, nosných stěn a stropů bylo zapracováno přes 460 tun výztuže a 3200 kubíků betonu. Na konci dubna 2021 překročila stavba jeden z důležitých milníků, kterým je odlití posledního kubíku betonu do bednění větracích věží. Tím jsou úspěšně ukončeny veškeré práce na monolitické konstrukci retenční nádrže. Do začátku letních prázdnin má stavební tým v plánu dokončit technologické vystrojení nádrže a elektroinstalační práce. Podzemní nádrž jako první díl celé skládačky bude dokončena.

Hned poté začnou práce na dalších menších objektech, protože celý projekt neznamená jen vybudování rozsáhlé podzemní nádrže, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jedná se o funkční systém, jehož součástí jsou i další stavebně náročné podzemní objekty.  Na první pohled nejsou tak viditelné, ale pro fungování celého systému jsou naprosto klíčové. „Čeká nás výstavba odlehčovací komory, kanalizačních stok a také spojných a revizních šachet. Tyto práce budou probíhat často v místech s omezenými prostorovými podmínkami. Typickým příkladem je stavba nové spojné šachty 11 m pod povrchem rušné Karlovarské ulice,“ upřesňuje Ing. Radim Smékal ze společnosti STRABAG, hlavní vedoucí celého projektu.

Generální ředitel VODÁRNY PLZEŇ a.s. Ing. Jiří Kozohorský, MBA zdůraznil, že akce Retenční nádrž Vinice je klíčovou vodohospodářskou stavbou při budování severozápadního okruhu města. „Vyřeší také problémy s přetíženou kanalizací na Vinicích a Sylvánu,“ uvedl Jiří Kozohorský. 

Stavba je spolufinancována z prostředků Operačního programu Životní prostředí v rámci Prioritní osy 1 s podtitulem „Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní“, specifický cíl 1.1 nazvaný „Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod“. Je zcela v souladu s Integrovanou strategií plzeňské metropolitní oblasti.

STRABAG jako generální dodavatel využívá na stavbě nástrojů metody LEAN, která umožňuje řídit stavbu a plánovat jednotlivé činnosti efektivně a s důrazem na kvalitu provedení jednotlivých kroků. „Velmi si vážíme odborně fundovaného a konstruktivního přístupu všech našich partnerů, a to zejména na straně VODÁRNY PLZEŇ a.s. jako objednatele.“  Fungující spolupráce na stavbě a společný zájem jsou tím, co nás posouvá a napomáhá nám vést stavbu ke zdárnému výsledku,“ doplňuje Radim Smékal. Potvrzuje tak, že úspěšný průběh jakékoliv stavby se odvíjí především od fungující spolupráce všech zúčastněných – od investora, přes generálního dodavatele až po jednotlivé subdodavatele. Práce na výstavbě retenční nádrže Vinice běží zatím podle smluvního harmonogramu a kompletní dílo by mělo být hotovo na jaře příštího roku. Tam, kde se dnes tyčí jeřáby a v zemi zeje obrovská jáma, budou již za rok stavbu připomínat pouze dvě větrací věže a několik poklopů v trávě.

Retenční nádrž na Vinicích je stavba za cca 130 milionů korun (více než 80 milionů korun je dotace  z  Evropské unie).

Stavbu pro VODÁRNU PLZEŇ a.s. realizuje společnost STRABAG a.s., odštěpný závod Pozemní a inženýrské stavitelství Praha.

Fotogalerie
STK Nepomucká

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
cestuj kraj covid ockovani

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
uniweb weby