Strážníků v Plzni bude víc, počet okrsků Bezpečného města klesne

Radní schválili nový organizační řád Městské policie Plzeň, jeho cílem je celkově zefektivnit činnost atestovaných strážníků. Jedním z opatření, které s řádem souvisí, bude restrukturalizace okrsků projektu Bezpečné město, ze stávajících 63 klesne na 30.

weby na míru UNIWEB

Pro pozice okrskových strážníků budou vybráni služebně starší a zkušení městští policisté. Řád dále počítá s navýšením stavu Městské policie o 30 atestovaných strážníků. 

„V předchozích letech byly na městskou policii zřizovatelem direktivně kladeny požadavky na zajištění fakultativních speciálních činností, jako jsou pult centralizované ochrany, tísňová tlačítka pro seniory, převozy podnapilých osob na protialkoholní záchytku, odchyty toulavých zvířat, sběr kadaverů na území města, zřízení skupiny psovodů, zřízení stanice odtahů vozidel a další. Docházelo k tomu ale bez navýšení početního stavu strážníků a dostatečných kompenzací v rozpočtu Městské policie Plzeň. Tyto činnosti v současné době zajišťuje 55 strážníků, což je počet, o který jsou pokráceny stavy na obvodních služebnách,“ uvedl primátor města Martin Zrzavecký. Současným personálním stavem strážníků Městské policie Plzeň proto nebylo možno pokrýt požadavky projektu Bezpečné město, jenž žádal pro 63 okrsků 63 strážníků. 

Lokace okrsků projektu Bezpečné město proto bude restrukturalizována na počet 30, tak aby bylo možno dodržet filozofii projektu a dosáhnout cílového stavu, tedy že každý okrsek má svého strážníka. Řízení poskytovaných služeb bude rozděleno na činnosti, které je nutné zajišťovat atestovanými strážníky a na činnosti, pro něž není potřeba kvalifikovaného městského policistu. Díky dotaci úřadu práce budou vytvořena nová pracovní místa na pozici asistent Městské policie Plzeň, ti budou určeni pro výkon činností, na něž dle zákona není nutno využívat kvalifikované pracovní síly strážníka. „Odbřemeněním těchto činností dojde k celkovému zefektivnění činnosti atestovaných strážníků,“ dodal primátor Martin Zrzavecký. 


výkup škodovek auto cb

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
výkup škoda auto cb

Hlavní zprávy

 

čez zprávy CEZ pomahej pohybem
uniweb weby