Sušická nemocnice zůstává městu

Jeho zastupitelé neschválili bezúplatný převod pod Plzeňský kraj. Zdravotnické zařízení v Pošumaví se dlouhodobě potýká s problémy.

Jarní servisní akce AUTO CB

Na nemocnici město doplácí kolem třiceti milionů korun ročně. Kvůli nedostatku lékařů postupně přišla o lůžkovou internu, jednotku intenzivní péče i chirurgii a teď v ní funguje jen interní a chirurgická ambulance, léčebna dlouhodobě nemocných a laboratoře, sono a rentgen.

Vyjednávání s krajem o převzetí nemocnice město zahájilo v roce 2015. Obě strany ale mají rozdílné představy o podobě převodu. Další jednání je možné po podzimních krajských volbách.

AKTUALIZACE:

Svobodné rozhodnutí sušických zastupitelů vedení Plzeňského kraje respektuje.

„Naše jednání s městem Sušice o převodu nemocnice na kraj bylo vždy vedeno s cílem zachovat a stabilizovat zdravotní služby v Sušici a okolí. Současné vedení města Sušice mělo možnost se k návrhu smlouvy vyjádřit a případně předložit konkrétní námitky. Bohužel, místo konstruktivního přístupu jsme byli svědky kritiky, že smlouva není podle představ města, aniž by byly předloženy konkrétní požadavky nebo návrhy na změnu,“ uvádí hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Otázka budoucnosti nemocnice v Sušici se bohužel stala předmětem politického boje, což má za následek především nejistotu pro občany, kteří se v této situaci mohou jen těžko vyznat. Z pohledu Plzeňského kraje je ale důležité zdůraznit, že kraj byl připraven garantovat zachování současného rozsahu zdravotní péče, což bylo i uvedeno ve smlouvě o převzetí provozu sušické nemocnice.

„Dlouhodobě jsme hledali systémové řešení, které by naplňovalo veřejný zájem a pomohlo městu Sušice zajišťovat zdravotní služby pro občany Sušice a okolí. Zároveň nám šlo o to, aby poskytovaná zdravotní péče byla pro občany dostupná, kvalitní a komfortnější. Byla vytvořena smlouva, která odpovídala všem těmto kritériím,“ komentuje rozhodnutí zastupitelstva náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví Pavel Hais.

Z rozhodnutí zastupitelstva města Sušice vyplývá, že nemocnice zůstane v dohledné době pod správou města. „Rozhodnutí respektujeme a přejeme vedení města, aby se mu podařilo zachovat alespoň současný rozsah zdravotní péče. “ uzavírá hejtman kraje Rudolf Špoták.
The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka