Téměř dva miliony korun rozdělí Plzeň neziskovkám

Na Služby a činnosti v sociální oblasti dostane v letošním roce od města Plzně finanční příspěvek 33 neziskových organizací.

Prodej hovězího masa od farmáře

Rozděleno mezi ně bude více než 1,9 milionu korun.

„Dotační program pod názvem Služby a činnosti v sociální oblasti vyhlašuje Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně od loňského roku, kdy došlo ke sloučení tří dřívějších dotačních titulů, což celý proces zrychlilo a zefektivnilo,“ informovala náměstkyně primátora města Plzně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková. „Letos jsme obdrželi žádosti na podporu 56 projektů,“ dodala s tím, že projekty se týkaly například dobrovolnictví a aktivního zapojení občanů města Plzně do komunity, podpory klientů z přechodu pracovní rehabilitace na otevřený trh práce, aktivního života seniorů, mezigeneračních aktivit, podpory organizací sdružující zdravotně postižené a chronicky nemocné občany či aktivit na podporu integrace cizinců.

Mezi třemi desítkami podpořených subjektů jsou například organizace Domov – plzeňská hospicová péče, z. ú., která získala 100 tisíc korun na zajištění domácí hospicové péče v Plzni a okolí, Unie ROSKA sdružující lidi s roztroušenou sklerózou, jimž město přispěje částkou ve výši 55 tisíc korun na rekondiční pobyty, Salesiánské středisko mládeže, které získá 80 tisíc korun na doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin a třeba i Sdružení Ty a já, z. ú., jež pomáhá mladým lidem s hendikepem, a kterému 70 tisíc korun pomůže s financováním letního odlehčovacího tábora i klubového centra.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Auto CB - Škoda service - Zimmí servisní prohlídka za akční cenu

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby