Tramvajovou trať v Plaské ulici v Plzni čeká modernizace

Nové lepší koleje i jejich uložení pro tišší jízdu a také zelený tramvajový pás přinese rekonstrukce posledního úseku tramvajové trati linky č. 1 do Bolevce.

weby na míru UNIWEB

Z důvodu opravy v úseku Bolevecká náves – Bolevec budou cestující od 20. srpna až do cca 18. listopadu 2021 přepravováni od zastávky Mozartova do Bolevce náhradní autobusovou dopravou. Přestupovat z tramvaje na autobus budou v zastávce U Gery. Řidiči projedou v opravovaném úseku Plaské jen v jednom jízdním pruhu.

Tramvajová trať od manipulačn í konečné v Mozartově ulici do Bolevce byla otevřena 25. května 1990 a po více než 30 letech provozu je již ve špatném technickém stavu a vyžaduje rekonstrukci. V tomto úseku jezdí tramvaje po konstrukci tvořené kolejnicemi na dřevěných pražcích ve štěrkovém loži. Délka části dvoukolejné tramvajové trati, která se bude opravovat, je asi 850 metrů a nezahrnuje krátký úsek v křižovatce ulic Plaské s Okounovou, který prošel obnovou před nedávnem, a vlastní obratiště na konečné v Bolevci.

Tramvajová trať se při rekonstrukci dočká výrazných změn. „Na této stavbě bude v Plzni použito několik zajímavých novinek. Kolejový rošt bude v přímém úseku nově vystavěn z pražců z předepjatého betonu a mimo krátké úseky v křižovatkách se poprvé v Plzni osadí kolejnicemi tzv. železničního tvaru bez typického tramvajového žlábku. Uložení kolejnic s novými komponenty z recyklované pryže ztlumí hluk a vibrace kolejnic. Na jaře 2022 pak bude jako novinka v kolejišti položena vodozádržná podkladová vrstva pro zeleň, na kterou budou poté v Plzni poprvé vysázeny suchomilné rozchodníky, které zlepší nejen vzhled celé komunikace, ale také sníží hluk i prašnost od tramvajové dopravy. Po tramvajové trati na Slovanské aleji se tak v Plzni po letech dočkáme další ‚zelené‘ tratě,“ uvedl náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy Michal Vozobule.

Cestující budou po dobu stavby přepravováni autobusy náhradní dopravy, které pojedou z konečné v Bolevci se zastávkami Okounová, Bolevecká náves, Majakovského až do autobusové zastávky U Gery. V přímém úseku tratě bude snesen stávající kolejový rošt a odtěženy konstrukční vrstvy podloží. Poté bude zhotoveno nové odvodnění, štěrkové lože, kolejový rošt a vodozádržný zákryt pro chystané ozelenění trati. Ozelenění tratě se předpokládá v první polovině roku 2022. Předtím bude ještě nutná několikadenní výluka na zajištění finálního podbití tratě.  Součástí stavby je i rekonstrukce trati v Tachovské ulici mezi Plaskou a vjezdem do konečné Bolevec. Zde bude provedena konstrukce trati na pevné jízdní dráze s klasickými tramvajovými kolejnicemi. Kvůli dodržení technologických postupů betonáže tak dojde na několik týdnů k uzavírce Tachovské ulice od Plaské k vjezdu do točky pro individuální automobilovou dopravu.

Dopravní omezení:
 
Individuální automobilová doprava (IAD)

Po dobu stavby bude v Plaské ulici průjezdný alespoň jeden jízdní pruh pro každý směr.
Na několik týdnu bude neprůjezdný začátek Tachovské ulice u Lidické.

Městská hromadná doprava (MHD)
Po celou dobu realizace tedy od 20. srpna až do cca 18. listopadu 2021 bude probíhat nepřetržitá výluka tramvajového provozu. Tramvajový provoz bude zachován v úseku Slovany – Mozartova, kde se budou tramvaje otáčet.  V úseku ze zastávky U Gery do konečné Bolevec budou cestující přepravovat autobusy náhradní dopravy. Tramvajová a autobusová zastávka U Gery bude využívána pro přestup z autobusů náhradní přepravy do tramvají. Autobusy náhradní přepravy budou zastavovat také na zastávce v Lidické ul. u Fakultní nemocnice, kde se budou otáčet, dále pak na zastávce U Gery, Majakovského, Bolevecká náves, Okounová a Bolevec. Cestující si po vzájemném přestupu mezi autobusy linky č. 1A a tramvajemi linky č. 1 označí jízdenku na opačném konci. Podrobněji na stránkách PMDP,a.s. 


Fotogalerie
NetConcert Brecker Brothers Band Reunion

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
st 11.08.2021 10:550 +
 
MNOZIL BRASS

Hlavní zprávy

 

NetConcert Brecker Brothers Band Reunion
uniweb weby