Třetinu zaměstnanců i manažerů Prazdroje tvoří ženy

Pivovarnictví již není ryze mužským světem jako v minulosti. Dokládají to data Plzeňského Prazdroje.

Cílená propagace v Plzni

Více než třetinu jeho zaměstnanců (35 %) tvoří ženy a téměř stejné zastoupení mají i ve vedoucích pozicích.

„Ženy mají v?Prazdroji nejen velmi dobré předpoklady pro pracovní uplatnění, ale naše data dokazují, že i stejné možnosti seberealizace a pracovního postupu jako muži. Ženy nyní tvoří 34 % vedoucích pracovníků,“ říká manažerka firemní odpovědnosti Plzeňského Prazdroje Monika Matyáštíková. Prazdroj údaje uveřejňuje v?souvislosti s Mezinárodním dnem žen, který si svět každoročně připomíná už od roku 1909.  

Prazdroj dlouhodobě vychází vstříc svým zaměstnancům a pomáhá jim sladit jejich profesní a osobní život. Oceňovaným benefitem je například příspěvek ve výši až 6?000?Kč měsíčně na předškolní vzdělávání pro rodiče, kteří se chtějí vrátit z?rodičovské dovolené dříve. Stejně tak Prazdroj vychází vstříc rodičům i z?hlediska flexibility práce. Převážně matky malých dětí často využívají práci z?domova, zkrácené úvazky nebo pružnou pracovní dobu. 

Těmito programy Prazdroj podporuje diverzitu týmů a slaďování pracovního a soukromého života, což zvyšuje atraktivitu na trhu práce. Nejvíce žen pracuje v?Prazdroji v?oblastech financí, lidských zdrojů, korporátní komunikace a firemní odpovědnosti. Významné zastoupení mají ženy ale také na některých pracovištích, které si lidé spojují spíše s?muži – ve?vlastní výrobě piva nebo logistice. I zde pak často zastávají vedoucí pozice.

„Pivo není jen mužskou doménou a práce přímo v?pivovaru také ne. Například manažerkou řízení balení produktů v pivovaru ve Velkých Popovicích je Veronika Sotolová, technoložkou, která má na starosti celý proces výroby piva od příjmu surovin až po jeho kvašení, Jana Šťastná. A jmenovat bych mohla dále. Co je ale skvělé, že některé ženy s?našimi pivovary spojily i celou svou profesní dráhu. Nejdéle zaměstnanou ženou u nás je Alena Švábková, která pracuje v?plzeňském pivovaru již úctyhodných 49 let, nyní na pozici skladnice,“ uvádí Monika Matyáštíková. Celková průměrná délka zaměstnanosti v Plzeňském?Prazdroji je přitom 11,2 let.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Nový Superb

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka