Tři králové zpívali na centrálním úřadě pro dobrou věc

Tříkrálová sbírka je celostátním projektem, který pořádá Charita České republiky.

Prodej hovězího masa od farmáře

Koledníky, doprovodné akce a distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity a to v mnoha případech ve spolupráci s farnostmi, školami nebo různými mládežnickými skupinami.

Výtěžek této sbírky je pak určen na pomoc nemocným, seniorům, matkám s dětmi v tísni, handicapovaným a dalším sociálně slabým skupinám lidí.

V Plzeňské diecézi se konkrétně jedná například o podporu Diecézní charity Plzeň, konkrétně pak Domov pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích u Domažlic, Domov pro seniory Bor, Domov pokojného stáří sv. Alžběty v Plzni, Noclehárnu Betlém Cheb, Terénní krizovou službu, Terénní sociální práci, Terénní sociální službu v Domažlicích, Středisko pracovní rehabilitace Plzeň, Charitní pečovatelskou službu, Poradnu pro cizince a uprchlíky, Adopci na dálku či Humanitární pomoc do zahraničí DCHP.

Jako již tradičně navštívili koledníci také Úřad městského obvodu Plzeň 3, kdy se tak do sbírky zapojili zaměstnanci úřadu  spolu se starostou Davidem Procházkou, I. místostarostou Petrem Balounem a místostarosty Ondřejem Ženíškem a Stanislavem Šecem.

foto: úmo plzeň 3


Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby