Turisté by na Špičáku uvítali bobovku

Před startem letošní letní sezony oslovil Ski&Bike prostřednictví svého webu, newsletteru a sociálních sítí veřejnost.

james bond net concert

Provedl na základě dobrovolnosti poskytovaných odpovědí vlastní průzkum pohledu návštěvníků na areál a jeho aktivity. Svými odpověďmi reagovalo na několik otázek překvapivě velké množství – konkrétně více než 400, respondentů, kteří přinesli i zajímavé podněty pro další rozvoj střediska. Vzhledem k tomu, že počet lidí představoval už reprezentativní vzorek pro vytvoření souhrnné analýzy i možných výhledů při plánovaném rozvoji Ski&Bike Špičák, rozhodl se areál výčet nejzajímavějších statistických údajů a zjištění zveřejnit.             

Z celkových 405 odpovědí bylo plných 88 % z ČR, zbytek ze zahraničí. Kromě okolních zemí Německa, Rakouska aj. se objevily vyplněné dotazníky až z Chile.  Z krajů ČR nejčastěji reagovali obyvatelé Plzeňského kraje (54,1%), následované sousedními regiony – Středočeským (9,2%) a Prahou (15,4 %) či Jihočeským (8,7%). Ze 14 krajů ČR zareagovali obyvatelé 8 z nich (všechny české ani jeden moravský). Věkově byla nejvíce zastoupena skupina 26 – 40 let (z českých odpovědí skoro polovina, ze zahraničích dokonce přes 66 %).

Na otázku, co je cílem návštěvy Ski&Bike Špičák odpověděla skoro polovina českých respondentů, že bikepark a skoro stejně velká skupina, že turistika (44 %). U zahraničních odpovědí dominoval bikepark (95,7 %). Čeští turisté zavítají v největším frekvenci návštěv na Špičák více než třikrát (47,8 %), 2 x až 3 x (30 %), tj. dohromady skoro 80 % z nich sem přijíždí trávit svůj volný čas opakovaně. Z turistických cílů nejvíce lákají výlety na ledovcová jezera (skoro 80 % odpovědí) a rozhledna (72%). Jízdu lanovkou si dopřeje cca 44 %, naučné stezky s dětmi nebo dětská hřiště dohromady 38 % respondentů. Gastronomii zde cíleně vyhledává 16 % dotázaných.

U bikerů/Čechů sem přijíždí za sezonu více než 4 krát 52 % z nich (z toho 14,6 % více než 10 x). U zahraničních pak má minimálně kvartet a více bikových návštěv za sezonu „zaříznuto na pažbě“ 49 % z nich (15,6 % sem přijíždí i více než 10 x). Za nejoblíbenější trať bikeři považují (na rozdíl od burziánů) Black Friday (72 % obliby), následovanou Forrest Virgin (35 %) a nejtěžším Strugglem (27%).

A právě názor bikerské komunity i z tohoto průzkumu sehrál roli při volbě nově plánovaných tratí v bikeparku. „Vybudujeme jednu lehčí pohodovou trať vhodnou pro širokou veřejnost, začátečníky i méně pokročilé jezdce, která nám tady trochu chybí. Již jsme se dohodli s CHKO, za jakých podmínek a kudy povede, nyní už budeme žádat o stavební povolení,“ upřesňuje aktuální stav Jan Kasík               

Turisté i bikeři pak ve svých odpovědích zaslali i svoje představy/doporučení, jak by si představovali další rozvoj letních aktivit či akcí v areálů. Nejčastěji se vyslovovali pro rozšíření o bobovou dráhu, zip line či více herních atrakcí pro děti. Ohledně doprovodného programu pak pro kulturní akce, hromadné akce pro rodiny s dětmi, zážitkové gastro či výlety s průvodcem. Bikeři pak separátně pro svoji komunitu doporučovali vybudování dalších nových tratí v bikeparku (rychlejší, jednodušší) a pořádání pravidelných večerních párty.

„Co se týká dalšího rozvoje areálu, budeme názory našich stálých návštěvníků zohledňovat ve svých plánech i při rozhodování vlastníků střediska, do čeho v letní sezoně případně investovat. Zatím žádné definitivní rozhodnutí nepadlo, ale určitě je naším zájmem udržet si současné návštěvníky, co k nám jezdí i vícekrát za rok, a k nim přilákat nové,“ dodává k výsledkům průzkum ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík.  


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Víte za co platíte AUTO CB

Hlavní zprávy

 

loop jazz club
uniweb weby