Turisté by na Špičáku uvítali bobovku

Před startem letošní letní sezony oslovil Ski&Bike prostřednictví svého webu, newsletteru a sociálních sítí veřejnost.


Provedl na základě dobrovolnosti poskytovaných odpovědí vlastní průzkum pohledu návštěvníků na areál a jeho aktivity. Svými odpověďmi reagovalo na několik otázek překvapivě velké množství – konkrétně více než 400, respondentů, kteří přinesli i zajímavé podněty pro další rozvoj střediska. Vzhledem k tomu, že počet lidí představoval už reprezentativní vzorek pro vytvoření souhrnné analýzy i možných výhledů při plánovaném rozvoji Ski&Bike Špičák, rozhodl se areál výčet nejzajímavějších statistických údajů a zjištění zveřejnit.             

Z celkových 405 odpovědí bylo plných 88 % z ČR, zbytek ze zahraničí. Kromě okolních zemí Německa, Rakouska aj. se objevily vyplněné dotazníky až z Chile.  Z krajů ČR nejčastěji reagovali obyvatelé Plzeňského kraje (54,1%), následované sousedními regiony – Středočeským (9,2%) a Prahou (15,4 %) či Jihočeským (8,7%). Ze 14 krajů ČR zareagovali obyvatelé 8 z nich (všechny české ani jeden moravský). Věkově byla nejvíce zastoupena skupina 26 – 40 let (z českých odpovědí skoro polovina, ze zahraničích dokonce přes 66 %).

Na otázku, co je cílem návštěvy Ski&Bike Špičák odpověděla skoro polovina českých respondentů, že bikepark a skoro stejně velká skupina, že turistika (44 %). U zahraničních odpovědí dominoval bikepark (95,7 %). Čeští turisté zavítají v největším frekvenci návštěv na Špičák více než třikrát (47,8 %), 2 x až 3 x (30 %), tj. dohromady skoro 80 % z nich sem přijíždí trávit svůj volný čas opakovaně. Z turistických cílů nejvíce lákají výlety na ledovcová jezera (skoro 80 % odpovědí) a rozhledna (72%). Jízdu lanovkou si dopřeje cca 44 %, naučné stezky s dětmi nebo dětská hřiště dohromady 38 % respondentů. Gastronomii zde cíleně vyhledává 16 % dotázaných.

U bikerů/Čechů sem přijíždí za sezonu více než 4 krát 52 % z nich (z toho 14,6 % více než 10 x). U zahraničních pak má minimálně kvartet a více bikových návštěv za sezonu „zaříznuto na pažbě“ 49 % z nich (15,6 % sem přijíždí i více než 10 x). Za nejoblíbenější trať bikeři považují (na rozdíl od burziánů) Black Friday (72 % obliby), následovanou Forrest Virgin (35 %) a nejtěžším Strugglem (27%).

A právě názor bikerské komunity i z tohoto průzkumu sehrál roli při volbě nově plánovaných tratí v bikeparku. „Vybudujeme jednu lehčí pohodovou trať vhodnou pro širokou veřejnost, začátečníky i méně pokročilé jezdce, která nám tady trochu chybí. Již jsme se dohodli s CHKO, za jakých podmínek a kudy povede, nyní už budeme žádat o stavební povolení,“ upřesňuje aktuální stav Jan Kasík               

Turisté i bikeři pak ve svých odpovědích zaslali i svoje představy/doporučení, jak by si představovali další rozvoj letních aktivit či akcí v areálů. Nejčastěji se vyslovovali pro rozšíření o bobovou dráhu, zip line či více herních atrakcí pro děti. Ohledně doprovodného programu pak pro kulturní akce, hromadné akce pro rodiny s dětmi, zážitkové gastro či výlety s průvodcem. Bikeři pak separátně pro svoji komunitu doporučovali vybudování dalších nových tratí v bikeparku (rychlejší, jednodušší) a pořádání pravidelných večerních párty.

„Co se týká dalšího rozvoje areálu, budeme názory našich stálých návštěvníků zohledňovat ve svých plánech i při rozhodování vlastníků střediska, do čeho v letní sezoně případně investovat. Zatím žádné definitivní rozhodnutí nepadlo, ale určitě je naším zájmem udržet si současné návštěvníky, co k nám jezdí i vícekrát za rok, a k nim přilákat nové,“ dodává k výsledkům průzkum ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík.  Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Nová Škoda Scala - Akční modely Fresh

Hlavní zprávy

 

Auto CB - Škoda service - Zimmí servisní prohlídka za akční cenu