V centrálním obvodu byla slavnostně zakončena Plzeňská senior akademie II

Padesát pět úspěšných posluchačů „Plzeňské senior akademie II“ se rekrutuje ze všech velkých plzeňských obvodů.

SEO UNIWEB

Úspěšně zakončili v zastupitelském sále MO Plzeň 3 navazující bezpečnostně preventivní program, který pro ně připravila Městská policie Plzeň.

Úspěšné absolventy přišli pozdravit a „odměnit“ člen Rady města pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký, starosta MO Plzeň 3 David Procházka, starosta MO Plzeň 4 Tomáš Soukup, zástupce velitele Městské policie Plzeň Marek Šilhan a velitel odboru prevence a analýzy Městské policie Plzeň Pavel Beránek.
„Tento projekt byl založen také na spolupráci dalších organizací, například Policie České republiky, Národní centrála proti organizovanému zločinu, Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP, PMDP Plzeň a psycholožky MMP“, informuje Karel Zahut, metodik prevence kriminality Městské policie Plzeň.

Vzdělávací program v souladu s principy univerzity třetího věku nabídl účastníkům soubor sedmi přednášek s bezpečnostní tématikou, která zahrnovala např. problematiku střednědobé koncepce Městské policie Plzeň, problematiku vyhlášek a nařízení města Plzně, trestnou činnost páchanou na seniorech, problematiku zabezpečení, organizovaného zločinu a zločineckých struktur, psychologii oběti protiprávního jednání a bezpečnost v dopravních prostředcích PMDP. Do programu byly dále zahrnuty i exkurse na dispečink PMDP a operačního střediska PČR. Zajímavostí byla i návštěva krytu CO. Přednášky a exkurze byly realizovány jeden den v týdnu po dobu více než dvou měsíců.

"Jsem hrdý, že pilotní projekt Plzeňské senior akademie začal na našem obvodě. Byl pro nás úplně novým druhem vzdělávání pro seniory, ale jsem nadšený z celkového průběhu i výsledků Senior akademie I a nyní i z navazujícího programu Senior akademie II. A to nejen díky výborné spolupráci s městskou policí. Samozřejmě vždy doufáme, že senioři nic z toho, co se naučili, nebudou muset použít v praxi. Na druhou stranu ale, pokud se dostanou do nepříznivé situace, věříme, že jim nasbírané poznatky pomohou a dokáží se ubránit," říká David Procházka, starosta centrálního obvodu.

Na slavnostním ukončení „Plzeňské senior akademie“ obdržel každý účastník absolventský list „Plzeňské senior akademie II“, informační materiály, drobné propagační předměty a drobný předmět s bezpečnostní tématikou. Zakončení se neslo v příjemné a uvolněné atmosféře a při malém pohoštění, které bylo pro seniory na závěr odpoledne připraveno, vzpomínali účastníci projektu, spolu se svými školiteli, na zajímavé okamžiky, které během projektu zažili.

„Senior akademie pro mě představuje skvělý projekt a jsem rád, že se městský obvod může této akce podílet. Všem účastníkům přeji, aby přátelství, která mezi nimi vznikla, pokračovala i nadále a doufám, že se v dalších pokračováních Senior akademie budeme setkávat a společně prohlubovat znalosti o bezpečnosti“, uvedl starosta čtvrtého plzeňského obvodu Tomáš Soukup, který spolu s ostatními hosty oceňoval úspěšné seniory.

„V Plzni se povedlo nabídnout seniorům projekt zacílený na zvýšení jejich bezpečnosti a posílení sebeuvědomění formou, která vzdělává, informuje a baví zároveň. I nadále budeme, ve spolupráci s Městskou policií Plzeň, podporovat tento projekt, který zlepšuje schopnost seniorů adekvátně reagovat v nepředvídatelných situacích,“ říká Martin Zrzavecký, člen Rady města Plzně pro oblast bezpečnosti.

Finančně byl tento projekt podpořen Odborem bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP pod patronací člena Rady města Plzně pro oblast bezpečnosti Martina Zrzaveckého.


Fotogalerie
weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
kamiq restart 2020 prosinec

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb