V centru Plzně skončily rozsáhlé rekonstrukce v ulici Pražská a v lokalitě U Zvonu

V centru Plzně skončila další významná modernizace tramvajových tratí.

potisk adapt print

Stavební společnosti EUROVIA CS a BERGER BOHEMIA v úterý slavnostně předaly k užívání dva projekty, a to Rekonstrukce tramvajové trati Pražská – U Zvonu v Plzni a Rekonstrukce tramvajové trati, vodovodu a kanalizace v Pražské ulici a kanalizace na náměstí Republiky v Plzni. Práce trvaly 13 měsíců a město Plzeň vyšly na 89.735.806 Kč bez DPH. 

„Rekonstrukce tramvajové trati, ale i celé lokality už byla nevyhnutelná. Trať byla v havarijním stavu, a to včetně výhybek. Navíc daná oblast přiléhá k historickému jádru, kompletní obnovu potřebovala,“ uvedl primátor města Martin Zrzavecký. 

„Po více než roce můžeme říct, že úpravy v centru jsou hotové. Jde o významné akce. Nejen, že střed města tímto dostává novou tvář, od rekonstrukcí si slibujeme i to, že klesne počet vozů projíždějících přes  centrum,“ řekl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

„Stavební úpravy Pražské ulice v lokalitě U Zvonu upřednostňují městkou hromadnou dopravu a pohyb pěších a měly by historické jádro města ochránit před tranzitní automobilovou dopravou,“ doplnil náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Petr Náhlík. 

Projekt Rekonstrukce tramvajové trati Pražská – U Zvonu v Plzni se týkal dvou komunikací, a sice Pražské ulice a lokality U Zvonu (v úsecích Zbrojnická – Anglické nábřeží, Anglické nábřeží – Mlýnská strouha). Délka činila téměř 600 metrů, trať rekonstruovaných kolejí přesáhla 770 metrů. Plocha dlážděných vozovek a chodníků je dohromady 8400 metrů čtverečních. Projekt zahrnoval celkovou rekonstrukci tramvajových tratí, přilehlých komunikací a chodníků, obnovu vodovodních řadů DN 400, včetně vodovodních přípojek v ulicích Pražská, lokalitě U Zvonu, v Křižíkových sadech, úpravu parkování a zeleně. V rámci stavby byla koordinována plánovaná oprava plynovodů NTL a STL (částečně hrazeno RWE) a překládka sítí O2 a ČEZ. Kromě zlepšení technického stavu komunikace se zvýšila bezpečnost cestujících při nástupu a výstupu na tramvajových a autobusové zastávce. V místě je také nově řešeno zásobování a způsob parkování vozidel, stejně jako úprava rychlosti při průjezdu. 

Druhý projekt zahrnoval rekonstrukci tramvajové trati v Pražské ulici od Solní ulice po Mlýnskou strouhu v délce 379 metrů (včetně mostu přes Mlýnskou strouhu), opravu vodovodu a kanalizace. Tu stavebníci modernizovali také na náměstí Republiky. Během stavby byla jako samostatná investice RWE koordinována rekonstrukce plynovodů NTL a STL v Pražské ulici. Celkem v této části položily firmy přes 4000 metrů čtverečních nové dlažby. Účelem rekonstrukce v tomto úseku bylo zlepšení nevyhovujícího stavu tratě. Vyrovnány byly směrové a výškové deformace způsobené provozem, obnoveno bylo odvodnění. Naopak zachovány zůstaly bezbariérové úpravy. 

V části Pražské ulice (tedy v úseku od sadů 5. května po konec rekonstrukce) nahradil původní protisměrné oblouky („kolejové esíčko“) jeden oblouk s přechodnicemi. Na mostu přes Mlýnskou strouhu je nová výšková úprava související s atypickou konstrukcí tramvajové trati na mostě.

Rekonstrukce vyřešily původně nevyhovující technický stav komunikací, bezpečnost provozu zejména ve vztahu k chodcům, snížily negativní účinky dopravy na okolí a umožnily využití nových technologií. Tato stavba byla předána objednavateli již v listopadu 2014.


NetConcert George Duke Band

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Komorní sólisté ČNSO

Hlavní zprávy

 

NetConcert Brecker Brothers Band Reunion
uniweb weby