V kraji loni stoupla kriminalita o 4 procenta, hořelo méně

V roce 2019 bylo v Plzeňském kraji registrováno 10 324 trestných činů, což je v porovnání s předchozím rokem o 4 % více. Vyplývá to údajů Českého statistického úřadu.


Nejvíce trestných činů bylo spácháno v okrese Plzeň?-?město, jednalo se o 49 % z celkového počtu registrovaných trestných činů v kraji. Na silnicích v Plzeňském kraji došlo v roce 2019 k 4 091 dopravním nehodám, smrtelně bylo zraněno 28 osob, 101 osob s těžkým a 1 626 osob s lehkým zraněním. Způsobené věcné škody dosáhly výše 247,4 mil. Kč. V roce 2019 vzniklo na území Plzeňského kraje 1 082 požárů, při nichž bylo zraněno 74 osob, z toho 9 osob bylo zraněno smrtelně. Přímá škoda na majetku dosáhla částky 139,0 mil. Kč, během zásahů hasičských záchranných sborů byl před požárem uchráněn majetek ve výši 330,6 mil. Kč.

Kriminalita v Plzeňském kraji

Podle údajů Policejního prezidia ČR bylo v Plzeňském kraji v roce 2019 spácháno 10 324 trestných činů, přičemž počty trestných činů se zvyšují od roku 2016, kdy byl zaznamenán nejnižší počet ve sledované desetileté časové řadě. V roce 2016 bylo registrováno 9 679 trestných činů (nejnižší počet), naopak nejvíce trestných činů bylo zaznamenáno v roce 2010 (13 843) v celé řadě sledování. V celorepublikovém měřítku se Plzeňský kraj podílí 5,2 % na celkové registrované trestné činnosti a řadí se na šesté místo. Na celkové registrované trestné činnosti se nejvíce podílel kraj Hl. město Praha s 25,0 %, naopak nejmenší podíl byl v Kraji Vysočina (2,8 %).

Celkové procento objasněnosti se v posledních 10 letech sledování v Plzeňském kraji pohybuje v rozmezí 46,5–54,4 %. V roce 2019 objasnila policie 47,8 % registrovaných trestných činů, čímž se Plzeňský kraj zařadil po Hl. městě Praze, Jihomoravském a Středočeském kraji na 4. místo s nejnižším podílem objasněných případů.

 Z pohledu regionálního uspořádání uvnitř kraje bylo registrováno nejvíce trestných činů v okrese Plzeň?-?město (5 057), v Plzeňském kraji se tento okres podílí 49,0 % na celkovém počtu registrovaných trestných činů. Nejnižší podíl trestné činnosti byl zaznamenán v okrese Rokycany (6,5 %). Přestože byl v okresech Domažlice a Tachov zaznamenán pokles registrovaných trestných činů proti předchozímu roku, celkově v kraji došlo k navýšení počtu trestných činů (o 401) oproti roku 2018.

Nejvíce trestných činů se podařilo objasnit policejním orgánům v okrese Domažlice (65,6 %), nejméně potom v okrese Plzeň?-?město (36,3 %). Ve srovnání s rokem 2018 největší progres procenta objasněnosti trestních činů zaznamenal okres Tachov, nárůst o 4,0 procentní body, potom okres Domažlice (o 3,2 procentní body). Celkově došlo v Plzeňském regionu oproti roku 2018 k poklesu procenta objasněnosti trestných činů o 0,7 procentního bodu.

 Většina registrovaných trestných činů je klasifikována obecným činem a v Plzeňském kraji představoval v roce 2019 jejich podíl na celkovém počtu trestných činů 71,3 %. Více než třetinu z obecných činů tvořily prosté krádeže (33,8 %). Hospodářská kriminalita se v kraji podílela 11,1 % na celkovém počtu registrovaných trestných činů. V porovnání s rokem předchozím kriminalisté zaznamenali pokles u prostých krádeží (o 198), násilných činů (o 29) a hospodářských činů (o 5), naopak vzrostly krádeže vloupáním (o 305) či ostatní majetkové činy (o 44).

Dopravní nehody v Plzeňském kraji

V Plzeňském kraji bylo zaznamenáno celkem 4 091 dopravních nehod v roce 2019 a v celorepublikovém porovnání byl Plzeňský kraj po kraji Karlovarském druhým regionem s nejnižším počtem dopravních nehod. Ve sledované časové řadě za posledních 10 let byl počet dopravních nehod nejnižší v roce 2010 a druhý nejnižší v roce 2014. Od roku 2014 dopravních nehod přibývá, nárůst o 40,8 % od zmíněného roku. V meziročním porovnání let 2019 a 2018 činil nárůst 11,4 %. Nehodovost v přepočtu na 1 000 obyvatel v roce 2019 byla v kraji nejvyšší od roku 2010, přesto měl Plzeňský kraj druhou nejnižší nehodovost (7,0 nehod na 1 tis. obyvatel) ve srovnání s ostatními kraji. Nejnižší nehodovost byla zaznamenána v Jihomoravském kraji (6,8 nehod na 1 tis. obyvatel), naopak nejvyšší nehodovost byla v kraji Hl. město Praha (16,3 nehod na 1 tis. obyvatel). 

Věcné škody na majetku způsobené dopravními nehodami v roce 2019 dosáhly v kraji částky 247,4 mil. Kč a v mezikrajském porovnání se Plzeňský kraj řadí na třetí nejnižší místo. Ve srovnání s rokem 2018 se částka za majetkové škody v roce 2019 snížila o 0,7 mil. Kč (pokles o 0,3 %).

Při dopravních nehodách bylo v roce 2019 usmrceno 28 osob, o 16 osob méně než v předchozím roce (pokles o 36,4 %), osob s těžkým zraněním bylo 101. U nehod s lehkým zraněním v meziročním srovnání byl zaznamenán pokles o 6,0 % (o 104 osob méně). Plzeňský kraj se zařadil na šesté místo s tragickými následky dopravních nehod (6,8 úmrtí na 1 tis. nehod). Mezi kraji byla nejhorší situace v Jihočeském kraji (12,9 úmrtí na 1 tis. nehod), naopak nejméně tragické následky dopravních nehod byly registrovány v kraji Hl. město Praha (0,9 úmrtí na 1 tis. nehod).

Požáry v Plzeňském kraji

Zdrojem údajů o požárech a zásahů hasičských záchranných sborů pro ČSÚ jsou data zpracovaná hasičskými záchrannými sbory. V roce 2019 došlo ke vzniku 1 082 požárů, což znamenalo meziroční pokles o 9,8 %. Nemalý podíl na vyšším počtu vzniklých požárů měl zajisté vliv dlouhotrvajícího sucha a vyšších teplot v průběhu letních měsíců v posledních několika letech. Ve sledovaném období 2010 až 2019 vzniklo nejvíce požárů v roce 2015 (1 244). Mezi kraji se Plzeňský region řadí na šesté místo s nejvyšším počtem požárů v přepočtu na 1 000 obyvatel (1,8 požárů na 1 tis. obyvatel). Plzeňský kraj se podílí 5,8 % na celkovém počtu požárů v ČR.

Škoda způsobená požáry v roce 2019 byla vyčíslena na 139 mil. Kč, v meziročním srovnání došlo k poklesu o 36,6 %. Přepočtená hodnota škody na 1 požár v Plzeňském kraji činila 128,4 tis. Kč a z celorepublikového pohledu byla vyšší o 10,6 tis. Kč než průměr ČR (117,8 tis. Kč). Před požárem byl v Plzeňském regionu uchráněn majetek v hodnotě 330,6 mil. Kč, což v meziročním srovnání znamenalo pokles o 47,7 %.

V roce 2019 bylo při požárech v Plzeňském kraji zraněno 74 osob, v poslední dekádě se jednalo o třetí nejvyšší počet zraněných osob, v meziročním srovnání počet zraněných poklesl o 26,0 %. 

Z regionálního pohledu byl největší podíl požárů zaznamenán v okrese Plzeň?-?město (28,8 %). V přepočtu na 1 000 obyvatel dosáhl okres Plzeň?-?město třetí nejnižší hodnoty (1,6 požáru na 1 tis. obyvatel). Nejvyšší počet požárů v přepočtu na 1 tisíc obyvatel zaznamenal okres Tachov (2,5), naopak nejméně to bylo v okrese Domažlice (1,5).

Na přímých škodách způsobených požáry se nejvíce podílel okres Klatovy (25,7 %), přímá škoda zde dosáhla částky 35,7 mil. Kč. Škoda způsobená požáry byla naopak nejnižší v okrese Plzeň?-?jih, kde nepřesáhla částku 7 mil. Kč. Relativní ukazatel přímé škody na 1 požár byl nejvyšší v okrese Klatovy (227,2 tis. Kč), nejnižší v okrese Plzeň?-?město (63 tis. Kč).

Nejvyšší podíl uchráněného majetku kraje před požáry byl zaznamenán v okrese Plzeň-město (24,3 %), v přepočtu k vzniklým škodám tvořil majetek v tomto okrese 4,1 násobek vzniklých škod.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
so 02.05.2020 08:080 +
 
Nová Škoda Kamiq - Akční modely Fresh

Hlavní zprávy

 

Nová Škoda Kamiq - Akční modely Fresh