V kraji nás přibylo, opět jen díky stěhování

Počet obyvatel v kraji od počátku roku 2022 vzrostl díky kladnému saldu stěhování. Kladný celkový přírůstek byl zaznamenán v pěti okresech Plzeňského kraje.


Meziročně došlo k poklesu počtu rozvodů, živě narozených, zemřelých a přistěhovalých, zvýšil se naopak počet sňatků a vystěhovalých. Ukatzjí to data Českého statistického úřadu.

Na základě předběžných výsledků žilo na území Plzeňského kraje k 30. září 2022 celkem 580 212 obyvatel, za devět měsíců tak počet obyvatel vzrostl o 1 505 osob. Nárůst byl způsoben převyšujícím počtem přistěhovalých nad vystěhovalými o 2 351 osob. V kraji došlo k celkovému nárůstu počtu obyvatel v 5 okresech ze 7, pokles byl zaznamenán na Klatovsku (o 72 osob) a Domažlicku (o 8 osob). Nejvyšší nárůst obyvatel (457) byl zaznamenán v okrese Plzeň-sever, nejméně obyvatel (169 osob) pak přibylo v okrese Tachov. Počet zemřelých převažoval nad počtem živě narozených ve všech okresech regionu.

V kraji se za 1. až 3. čtvrtletí 2022 živě narodilo 4 133 dětí, což je o 406 dětí méně než za stejné období předchozího roku. Zpravidla se rodí více chlapců než děvčat, tentokrát se to potvrdilo ve čtyřech okresech kraje ze sedmi. Děvčata převažovala nad chlapci v okresech Plzeň-jih, Tachov a Domažlice. Prvorozené děti tvořily 46,4 % všech živě narozených dětí, druhorozené 39,4 % a 588 dětí bylo pro matku již třetím či dalším dítětem. Mimo manželství se od počátku roku narodilo 2 109 dětí, tedy 51,0 % živě narozených. Nejvyššího podílu dětí narozených mimo manželství bylo v rámci kraje dosaženo v okrese Tachov (58,1 %), nejnižšího naopak v Plzni-městě (48,0 %).

V 1. až 3. čtvrtletí 2022 zemřelo v kraji 4 979 mužů a žen, tedy o 1 027 osob méně než za stejné období minulého roku. Nejvíce osob umírá ve věku 80–89 let (31,8 %) a ve věku 70–79 let (30,2 %). Mezi zemřelými bylo i 12 dětí, které se nedožily svých prvních narozenin. Novorozenecká úmrtnost (1,7 zemřelých do 28 dnů na 1 000 živě narozených) a kojenecká úmrtnost (2,9 zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených) v kraji byly nad republikovou úrovní novorozenecké (1,3) i kojenecké úmrtnosti (2,3).

Do Plzeňského kraje se za devět měsíců od počátku roku 2022 přistěhovalo 6 299 osob, což bylo o 584 osob méně než v předchozím roce. Z ostatních krajů v ČR se přistěhovalo 3 230 osob a 3 069 osob ze zahraničí. Za stejné období se z kraje vystěhovalo 3 948 osob, z toho 69,3 % do ostatních krajů ČR a 30,7 % do zahraničí. Do počtu obyvatel nejsou započteni uprchlíci z Ukrajiny s uděleným pobytovým oprávněním, k 1. 10. 2022 jich bylo v České republice téměř 409 tisíc, z toho v Plzeňském kraji 33,3 tisíc.

V kraji bylo v 1. až 3. čtvrtletí 2022 uzavřeno 2 519 sňatků, meziročně o 225 více. Pro 71,7 % ženichů respektive pro 74,7 % nevěst to byl první sňatek. Za stejné období bylo rozvedeno 791 manželství, což je o 82 méně než za předchozí období. Manželství bylo ukončeno ve čtvrtině případů na návrh ženy a v 56,9 % případů bylo rozvedeno manželství s nezletilými dětmi.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Nová Škoda Kamiq - Akční modely Fresh

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby